• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
RSS-syöte

Pientalouutiset

Voit tilata sivuston uutiset myös RSS-virtana. RSS (Really Simple Syndication) on web-syöte, jonka avulla usein päivittyvää sisältöä toimitetaan lukijalle ilman sivuilla vierailua. RSS onkin suunniteltu helpottamaan esimerkiksi uutisten seuraamista usealta sivustolta.

RSS-lukijasi lataa tilaamasi syötteet automaattisesti. RSS-syötteitä voi lukea kaikilla nykyisillä selaimilla ja niitä voi tilata myös moniin verkkopalveluihin.

Tilaa RSS-syöte
9.12.2014
Lämpöpumppujen suosiolle ei näy loppua
Lämpöpumppujen suosio pientalon lämmitysmuotona on kasvanut merkittävästi reilun viiden vuoden aikana. Pelkästään maalämpöpumppujen osuus uusissa pientaloissa on jo noin 50 prosenttia kaikista lämmitysjärjestelmistä, ja ilmalämpöpumppujen kanssa niiden yhteismäärä lähentelee 70 prosenttia. Lue koko uutinen
9.12.2014
Omakotitalo kuuluu nuorten unelmatulevaisuuteen
Unelmaansa elävä nuori asuu omakotitalossa. Näin kertoo Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen laaja ”Nuorten tulevaisuudenkuvat maaseudun kehittämistyön lähtökohtana” –hanke, jossa selvitettiin nuorten tulevaisuuden liittyviä toiveita. Asuinpaikka ja asumismuoto liittyvät unelmatulevaisuuteen oleellisena elementtinä. Nuorten suomalaisten ylivoimaisesti vallitsevana asumistoiveena on omakotiasuminen. Lue koko uutinen
20.11.2014
Pientaloteollisuuden huippupaneeli:
Rakentamisen kustannukset alas pientalotonttien ylitarjonnalla
Tonttipulasta tulee siirtyä riittävän kaavoittamisen avulla pientalotonttien reiluun ylitarjontatilaan, totesi toimitusjohtaja Matti Vanhanen Pientaloteollisuus PTT ry:n järjestämässä ”Kaupungistuminen ja unelma omakotitalosta – toimiiko yhtälö” -seminaarissa torstaina 20.11. Helsingissä. Myös eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma näki tonttitarjonnan lisäämisen vipuvartena rakentamisen kustannustason alentamiseen. Lue koko uutinen
19.11.2014
Kansalaisten tahto ja asuntopolitiikka eivät kohtaa
Pientaloteollisuus PTT ry:n keskiviikkona 19.11. julkistaman suhdannekyselyn mukaan pientalorakentamisen alavire jatkui myös vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä. Ala ennustaa tälle vuodelle noin 6000 pientalotoimitusta. Asuntotuotannon rakenne irtaantuu pientalojen alhaisten kaavoitusmäärien myötä yhä kauemmas suomalaisten toiveista. Lue koko uutinen
23.9.2014
Pientalovaje on totta: myös nuorten haaveena omakotitalo
Ristiriita suomalaisten asumistoiveiden ja nykyisen asumispolitiikan välillä käy ilmi myös Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimuksesta. Sen mukaan neljä viidestä suomalaisnuoresta haluaisi asua omakotitalossa. Lue koko uutinen
5.9.2014
Pientalorakentamisen ammattilaispäivä Oulussa 26.9. ja Helsingissä 1.10.
PTT ja Puuinfo Oy järjestävät ajankohtaispäivän pientalorakentamisen ammattilaisille. Tapahtuma on suunnattu erityisesti suunnittelijoille, hankinnoista vastaaville sekä muille alalla toimiville ammattilaisille. Lue koko uutinen
4.9.2014
Suomalaisten mahdollisuus asua tarpeitaan vastaavasti on karkaamassa
Pientaloteollisuus PTT ry. ehdottaa valtion kannalta tuottavia toimenpiteitä uuden kodin rakentamista suunnittelevien perheiden huonontuneen aseman ja työllisyystilanteen parantamiseksi. Perheiden heikentynyt kyky tarpeitaan vastaavaan asumiseen ja asunnonvaihtoon ilmenee Pientaloteollisuus PTT:n tuoreessa suhdanneraportissa. Lue koko uutinen
2.9.2014
Talopakettien markkinoinnin pelisäännöt hyödyttävät ostajaa
Pientaloteollisuus PTT ry sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat yhdessä laatineet talopakettien markkinoinnin pelisäännöt. Tavoitteena oli luoda alalle säännöstöt, joiden mukaan toimittaessa kuluttaja saa markkinointimateriaalista selkeää tietoa talopakettien sisällöstä. Lue koko uutinen
1.9.2014
Pientalotyöryhmä: rakentamismääräysten tulkinta yhtenäiseksi koko maahan
Pientaloteollisuus PTT ry tekee yhteistyötä kuntien rakennusvalvontojen kanssa, jotta pientalon rakentamisen ja lupakäytäntöjen kompastuskiviä saataisiin poistettua. Usein rakentamisprosessia mutkistavat kuntien rakennusvalvontojen erilaiset tulkinnat säädöksistä. PTT:n ja rakennusvalvontojen yhteinen Pientaloryhmä laatii koko maan kattavia ohjeita määräysten soveltamisesta. Lue koko uutinen
11.6.2014
PTT:n syysseminaari 20.-21.11.2014
Pientaloteollisuus PTT ry:n varsinaisille ja kumppanijäsenille suunnattu syysseminaari järjestetään Helsingissä 20. - 21.11.2014. Lue koko uutinen
5.5.2014
Rakennusteollisuuden työturvallisuusviikko 5.-9.5.2014
Työturvallisuusviikon tavoitteena on saada Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten, näiden aliurakoitsijoiden ja sidosryhmien henkilöstö sekä viranomaiset osallistumaan viikon aikana työturvallisuutta edistävään toimintaan. Lue koko uutinen
15.4.2014
Omakotitoimitukset alhaalla – hienoista optimismia syksyn kehityksestä
Pientaloteollisuus PTT ry:n tiistaina 15.4. julkaisema suhdannekatsaus kertoo pientalotoimitusten määrän painuneen historiallisen alas. Taloteollisuuden tilauskannan hienoinen kasvu vuosille 2014 ja 2015 luo kuitenkin toiveita pientalorakentamisen elpymisestä. Lue koko uutinen
15.4.2014
Koulutettu talomyyjä on asiakkaan ja talotehtaan etu
Suuri osa PTT:n jäsenyrityksistä edellyttää myyjiltään talomyyjäkoulutusta. Talokauppa on asiakkaalle niin merkittävä ostotilanne, että myyjän on hallittava kaupantekoon liittyvät säännökset ja käytännöt − unohtamatta ystävällistä palvelua. Lue koko uutinen
15.4.2014
Vertex-tiedonhallinta sujuvoittaa taloprojektia
Pientaloteollisuuden jäsenyritykset käyttävät yleisesti Vertex BD -ohjelmistoa, joka soveltuu sekä arkkitehti- että rakennesuunnitteluun. Taloteollisuuden tarpeisiin kehitetty Vertex DS-tiedonhallintaohjelmisto hallinnoi taloprojektin kaikkea tietoa eri osapuolille koko projektin elinkaaren ajan. Lue koko uutinen
1.4.2014
PTT:n kevätkokous 17.4.2014
Lue koko uutinen
13.2.2014
Uusia kumppanijäseniä: Onninen, Onrakenne, Scanoffice ja Turun Uunisepät
PTT:n hallitus on hyväksynyt Onninen Oy:n, Onrakenne Oy:n, Scanoffice Oy:n ja Turun Uunisepät Oy:n uusiksi kumppanijäseniksi. Lue koko uutinen
13.2.2014
Vuosi 2013 oli alavireinen pientaloteollisuudelle - kuluttajien toiveet ja toteutuva asuntorakentaminen eivät kohtaa
Uusia omakotitaloja rakennettiin vuonna 2013 noin 8000, mikä on puolet huippuvuoden 2006 luvuista. Omakotitalojen suhteellinen osuus asuntorakentamisen aloituksista laskee, vaikka enemmän kuin kuusi kymmenestä suomalaisesta haluaisi asua omakotitalossa. Pientaloteollisuus PTT:n jäsenyritysten omakotitoimitusten määrä laski vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna viidenneksen ja liikevaihto 16 prosenttia. PTT:n jäsenyritykset eivät odota talotoimitusten juurikaan kasvavan vielä vuonna 2014. Alan arvion mukaan kysyntä lähtee nousuun kun yleinen taloustilanne paranee ja kuluttajien luottamus talouteen kohenee. Lue koko uutinen
12.2.2014
TaloPeli auttaa hahmottamaan omakotitalon rakennusprojektia
Hankesuunnitelman laadinta on tärkeä vaihe omakotitalorakentamisessa. Sen aikana optimoidaan talon ominaisuudet kustannuksiltaan toteuttamiskelpoiseksi kokonaisuudeksi. Rakennusprojektiin eniten vaikuttavat päätökset tehdään alkuvaiheessa. Koska kokemusta projektista ei vielä ole kertynyt, virheiden riski on suurin. Hankesuunnitelmalla moni virhe voidaan havaita ja estää. Netissä toimiva TaloPeli auttaa hahmottamaan projektin kokonaiskuvan ja budjetin. Lue koko uutinen
12.2.2014
Rakennusalan ilmoitusvelvollisuudella torjutaan harmaata taloutta
Heinäkuusta 2014 alkaen rakennustyön tilaajan on ilmoitettava verottajalle kjkuukausittain tiedot maksetuista urakoista. Yrityksen on tilaajana ilmoitettava hankkeen kesto, sopimusosapuolet sekä kokonaissumma ja lasketut urakkasummat. Projektin päätoteuttaja pitää listaa yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja ilmoittaa työntekijät kuukausittain verottajalle. Talotehtaita uusi laki koskee siten, että alihankintatyötä käyttävä toimittaja antaa selvityksen tilaamistaan urakoista. Mikäli talotoimittaja on nimetty hankkeen päätoteuttajaksi, sen vastuulla on pitää kirjaa rakennustyömaan työntekijöistä. Yksityisen omakotitalorakennuttajan ilmoitusvelvollisuus on kevennetty. Hänen tulee osaltaan ilmoittaa tiedot urakoitsijoista ja urakkasummista verottajalle ainoastaan kerran, ennen rakennuksen loppukatselmusta. Lue koko uutinen

Verkkovaraani 2010