• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
16.2.2017

Vantaan kaupungin tavoitteena on etsiä uusia työkaluja ja malleja pientaloalueiden tiivistämiseen ja kehittämiseen. Projekti kattaa noin 50 pientaloaluetta Vantaalla. Täydennysrakentamisen potentiaali on merkittävä, ja sitä voidaan lisätä huomattavasti pienelläkin tonttitehokkuuden nostolla. Osana täydennysrakentamisen markkinointia ja asukkaiden osallistamista osasta alueista on tehty 3D-malli, jolla tontinomistajille voidaan havainnollistaa täydennysrakentamisen vaihtoehtoja omalla tontilla.

Vantaan kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan kolmivuotisen (2015-2018) PIKE-projektin tavoitteena on tiivistää ja kehittää pientaloalueita. Projektissa kartoitetaan noin 50 pientaloalueen nykytilanne ja mahdollisuudet. Asukkaiden osallistaminen on tärkeä osa hanketta.

”Aktiivinen tiedottaminen ja sopivat kannustimet ovat keinoja, joilla täydennysrakentamista edistetään parhaiten”, kertoo pientalokoordinaattori Maria Hyövälti Vantaan kaupungilta.
trak.jpg
Täydennysrakentamisen vaihtoehtoja.

Tontinomistajia kannustetaan täydennysrakentamiseen mm. nykyisen käyttämättömän rakennusoikeuden toteuttamisella sekä rakennusoikeuden lisäämisellä. Jos tietyt ehdot täyttyvät, voidaan rakennusoikeutta kasvattaa nostamalla tontin tehokkuuslukua. Tehokkuusluvun nosto esimerkiksi 0,20:sta 0,25:een lisää huomattavasti rakentamispaikkoja ja rakennettavien talojen kokoa. ”Rakennusoikeuden kasvattaminen ei kuitenkaan ole automaatti, vaan se päätetään tapauskohtaisesti”, korostaa Hyövälti.

Pientaloalueiden tiivistämisestä ja kehittämisestä seuraa monia etuja. Asukaspohjan vahvistuminen edistää alueen palveluiden ja joukkoliikenneyhteyksien säilymistä. Alueen ikäjakauma tasapainottuu ja alue säilyy elävänä. Pienet asunnot mahdollistavat usean sukupolven asumista samalla tontilla ja sopivat vaikkapa opiskelija-asunnoiksi. Kunnan investoinnit infraan ja palveluihin jäävät huomattavasti pienemmiksi kuin uusilla alueilla.

3D-mallinnusta hyödynnetään asukkaiden osallistamisessa ja täydennysrakentamisen markkinoinnissa. 3D-mallilla voidaan tarkastella miten eri mahdollisuudet vaikuttavat oman tontin ilmeeseen ja ympäristöön.

3d.jpg¨
Esimerkki 3D-mallin käytöstä

Talotoimittajat ovat viime vuosina kehittäneet pienten (80-100 m²) kaupunkipientalojen mallistoja, jotka soveltuvat hyvin täydennysrakentamiseen. Erikoisuutena löytyy myös pienempiä, jopa noin 50 m²:n minitaloja. Paikasta riippuen, täydennysrakentamiseen soveltuu myös pari- ja rivitalot sekä townhouse-tyyppiset kaupunkipientalot.


Kuvat: Jekaterina Masjagutova / Vantaan kaupunki

Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010