• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
19.4.2017

Omakotiliitto selvitti yhdessä Hirsitaloteollisuuden ja Pientaloteollisuuden kanssa Suomen pientalomyönteisintä kuntaa. Tutkimus kartoitti, mikä kunta Suomessa on erityisesti asumisen ja rakentamisen kannalta pientaloasukkaalle myönteisin paikka elää, asua ja rakentaa.

Siilinjärvi palkittiin pientalomyönteisimpänä kuntana Oma Koti-messuilla lauantaina 8.4.2017 Helsingissä. Kunta nousi esiin tuloksista kauttaaltaan jokaisessa kuudessa lohkossa. Siilinjärvi saa kiitosta erityisesti viestinnästä ja tiedottamisesta: kuntaa markkinoidaan vetovoimaisena asuinpaikkana ja Siilinjärvi tiedottaa hyvin tavoitteista, suunnitelmista, toimista ja päätöksistä, jotka koskevat asukkaita. Ylipäätään siilinjärveläiset kokevat, että kunnan kaavoittamien omakotitonttien sijainti on hyvä suhteessa palveluihin ja liikenneyhteyksiin ja että omakotitontteja kaavoitetaan riittävästi ja ne ovat viihtyisiä. Rakentaessa rakennusluvan päätöksen saa nopeasti. Lisäksi kunnallistekniikka: jätehuolto, energiahuolto ja vesihuolto toimivat hyvin.

Parannettavaa Siilinjärvellä sen sijaan on kunnallisesti ja alueellisesti päätettävissä asumismenoissa. Heikoimman arvion saa energian jakelun perusmaksu ja kilowattituntihinta. Samoin kunnan kiinteistöveroa ei pidetä kohtuullisena. Ylipäätään Siilinjärven kunnallisveroprosentti on varsin korkea (21,25%).

Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen: ”Kuntastrategiamme painottaa asukkaiden palveluja, väestön kasvua ja monipuolista asumista. Kunnassamme on viime vuosina panostettu paljon maapolitiikkaan ja kaavoitukseen. Siilinjärvellä löytyy monipuolista asumista niin pientaloissa kuin nykyisin myös enenevässä määrin kerrostaloissa. Tämä tunnustus on jatkumo strategian hyvälle toteutumiselle. Jatkamme kunnan kehittämistä kuntalaisten parhaaksi.”

Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors sanoo, että ”tuloksissa näkyy selkeästi Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistyksen ja Siilinjärven kunnan hyvä yhteistyö. Kunta on hyvä paikka asua, kun asukkaita ja paikallista omakotiyhdistystä kuullaan. Tämä näkyy myös Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistyksen kehittymisessä ja jäsenmäärän kasvussa.”

Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistys on perustettu vuonna 1996 ja se tarjoaa erilaisia etuja sekä palveluita jäsenilleen. Yhdistys tekee vahvaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa aurinkoenergian käytön lisäämiseksi. Lue lisää http://omakotiliitto.fi/ssoky/aurinko.

Pientaloteollisuuden johtaja Kimmo Rautiainen korostaa, että ”kunnat ovat avainasemassa kohtuuhintaisen asumisen edistämisessä. Pientalorakentaminen on lähtenyt useamman vuoden laskun jälkeen selvään nousuun. ”Nyt kunnilta toivotaan aktiivista maapolitiikkaa ja riittävää tonttitarjontaa erityisesti pientaloille.”

Hirsitaloteollisuuden asiamies Seppo Romppainen kannustaa kuntia kaavoittamaan pientalotontteja hyville paikoille. ”Enemmistö suomalaisista haluaa asua edelleen pientaloissa” kertoo Romppainen. ”Kohtuuhintaiset tontit hyvien kulkuyhteyksien ja palvelujen äärellä ovat kunnan tärkeä vetovoimatekijä myös kasvukeskuksissa. Ja omakotialueella asuvat ovat yleensä kunnan parhaita veronmaksajia” muistuttaa Romppainen.

Valtakunnallisesti kiiteltiin kunnan viestintää, kritiikki kohdistui asumismenoihin

Kyselyyn osallistui yli 2700 asukasta, rakentajaa ja talotoimittajaa ympäri Suomea. Kun tuloksia tarkastellaan kuuden kategorian pohjalta (kunnan päätöksenteon asukaslähtöisyys, kunnan viestintä ja tiedottaminen, kaavoitus ja tonttipolitiikka, kunnallistekniikka, rakennusluvat ja -määräykset sekä kunnalliset asumismenot), olivat vastaajat tyytyväisimpiä kunnan viestintään ja tiedottamiseen. Kaikista tyytymättömimpiä vastaajat olivat kunnallisesti ja alueellisesti päätettäviin asumismenoihin. Vastaajat antoivat kriittistä palautetta (sähkö)energian siirtomaksuista, kiinteistöverotuksesta ja vesimaksuista. Laajakaistayhteyksien rakentamis-, liittymis- ja käyttökustannuksia pidettiin kohtuuttomina. Lisäksi liikenneinfra; teiden ja kevyen liikenteen väylien kunto sekä kunnossapito saivat paljon negatiivista palautetta kuntalaisilta.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen peräänkuuluttaakin, että ”kaupunkien ja kuntien tulee yhä vahvemmin kuulla asukkaitaan muulloinkin kuin kuntavaaleissa. Paikalliset omakotiyhdistykset ja -aktiivit omaavat tietoa asumisen ja rakentamisen ongelmakohdista sekä ratkaisuista ja tekevät mieluusti yhteistyötä kuntapäättäjien kanssa”.

Lisätietoja:
Suomen Omakotiliitto ry, puh. 09 680 3710, http://www.omakotiliitto.fi
puheenjohtaja Ari Rehnfors, puh. 050 324 1214, ari.rehnfors a omakotiliitto.fi
toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, puh. 040 514 8784, kaija.savolainen a omakotiliitto.fi

kuva22.jpg

Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010