30.5.2017

Kunnallisalan Kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan pientalo kaupungin lähellä on mieluisin asumisympäristö - 29 % vastaajista piti tätä mieluisimpana vaihtoehtona. Vastaajista 31 % oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä "Asumisen tulee olla tiivistä ja kaupunkimaista" -väittämän kanssa ja 59 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä.

Saman selvityksen mukaan 56 % suomalaisista asuisi mieluiten omakotitalossa ja 12 % rivitalossa.

Lue lisää
Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin