• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
20.9.2017

Valkeakosken talonäyttelyssä esiteltiin elokuussa tiivistä ja kohtuuhintaista pientaloasumista. Kompaktien, noin 60-120 m² pientalojen lisäksi alue oli poikkeuksellinen myös rakentamisen ohjauksen suhteen: alueella ei ollut rakentamistapaohjetta ja kaavamääräyksiäkin oli vähän. Sen sijaan rakentajia ohjattiin neuvotteluissa, joihin osallistui rakennusvalvonnan lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvä yhdessä pääsuunnittelijansa kanssa. Tavoitteena oli mahdollistaa rakentajien tarpeita ja toiveita ottaen huomioon naapuritonttien rakentaminen.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa pidettiin pääsääntöisesti kaksi neuvottelua. Tapaamisissa oli mukana rakennusvalvonnan edustajan lisäksi asiakkaan palkkaama pääsuunnittelija. Lisäksi järjestettiin muutamia laajempia tilaisuuksia, joihin kutsuttiin samalla kadulle tai samaan kortteliin rakentavat.

Poikkeuksellisesti alueella ei ollut rakentamistapaohjetta. Asemakaavassa määritettiin ainoastaan rakennusoikeus sekä rajoitettiin kerrosmäärä enintään kahteen. Rakentaja sai itse päättää talonsa kerroskorkeuden. Kattomateriaalia ei määrätty ennalta, mutta suosituksena oli tumma väritys, johon kaikki rakentajat suostuivatkin. Tummaa väristystä toivottiin, koska alueelle haluttiin paljon aurinkoenergian hyödyntämistä ja tummalle katolle asennetut paneelit sulautuvat ympäristöönsä. Tummat sävyt toivat yhtenäistä yleisilmettä alueelle, jolle ei oltu määrätty muita ulkoasua koskevia ohjeita.

Talot soviteltiin tonteille huomioiden naapuritalojen sijainti, ja talot saattoivat olla hyvinkin lähellä tontin rajaa. Näin saatiin pienille tonteille riittävästi omaa pihaa.

Luottamuksen ilmapiiri

Onnistuneen yhteistyön kannalta ratkaisevaa oli neuvottelevan toimintatavan kautta syntynyt luottamuksen ilmapiri. Asiakkaat uskalsivat tuoda omat toiveensa esille, ja syntyi luova innostuksen ilmapiiri. Toiveet eivät olleet yliampuvia vaan aivan tavallisia toiveita, kuten vaikkapa pihasaunan sijoittaminen pienelle tontille. Yhdessä tekemisen ilmapiirin seurauksena asukkaat ottivat myös rakennusvalvonnan neuvoja ja ohjausta paremmin vastaan.

Positiivisia kokemuksia

Neuvotteleva rakentamisen ohjaus sai hyvää palautetta asiakkailta – myös rakennusvalvonnan kokemukset olivat positiivisia. ”Toimintamalli ei lisännyt rakennusvalvonnan työtä, mutta siirsi työn painopistettä aikaisempaan ja ohjauksen kannalta oikeampaan aikaan”, kertoi rakennustarkastaja Sirpa Jokela. ”Näin hankkeet saatiin heti alussa oikealle polulle, mikä säästi työtä myöhemmin.”

Väljä ohjaus ilman rakentamistapaohjetta ei luonnollisesti sovi ydinkeskustoihin, joissa kaupunkikuvan merkitys korostuu. Sen sijaan itsenäisiä pientaloalueita aina korttelin kokoisesta alueesta ylöspäin voitaisiin ohjata tähän tapaan.

Myös kokeneelle rakennustarkastajalle hanke toi uutta. ”Alueen toteutus avasi myös omia silmiäni – ihmisillä on erilaisia tapoja asua ja elää. Samankokoisillakin kotitalouksilla voi olla hyvin erilaisia toiveita ja tarpeita. Talonäyttelyn toteutus oli ammatillisesti kiinnostava ja positiivisella tavalla ”pakotti” myös kaupungin omat organisaatiot yhteistyöhön.”, kertoo Jokela.

En mitä hän kertoisi kollegoilleen? ”Kannattaa luottaa myös ihmisten omaan ajatteluun. Neuvottelujen myötä ihmiset ajattelivat omaa hankettaan myös naapureiden kannalta. Yhdessä tekemällä päästiin hyvään lopputulokseen.”
Talonäyttelyn 16 pientalon alue laajenee ja alueelta on jo myyty noin 60 tonttia. Valkeakosken hanke osoitti, että kohtuuhintaisille, pienehköille pientaloille on kysyntää. Asemakaavaan onkin tehty muutoksia, joissa isojen tonttien kokoa on pienennetty. Uusia rakentajia tullaan ohjaamaan hyväksi havaitulla toimintamallilla.

Teksti: Kimmo Rautianen / PTT (kimmo.rautiainen a rakennusteolisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010