• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
25.10.2017

Lähes nollaenergiarakentamista koskevassa lainsäädännössä otetaan käyttöön uusi termi ’rakenteellinen energiatehokkuus’ tai tuttavallisemmin ’pykälä 33’. Sen myötä voidaan asuinrakennuksen energiatehokkuus osoittaa ilman laskelmia. ”Pykälä 33 kannustaa ottamaan käyttöön rakentamisen parhaita käytäntöjä”, sanoo Rakennustuoteteollisuus RTT:n tuoteryhmäpäällikkö Ari Ilomäki

1.1.2018 lähtien pientalojen ja kerrostalojen energiatehokkuusvaatimusten täyttyminen on mahdollista osoittaa myös ilman laskelmia. YM:n uuden rakennuksen energiatehokkuutta koskevan asetuksen 33 § Rakenteellinen energiatehokkuus määrittelee taulukkoarvot, jotka on täytettävä, jotta voidaan käyttää vaihtoehtoista menettelyä. Ulkovaipan U-arvojen ja ilmanpitävyyden on oltava vähintäänkin passiivitalotasoa. Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton (LTO) vuosihyötysuhteen on oltava vähintään 65 %. Jos ikkunapinta-alaa on enemmän kuin 15 % lattia-alasta, ilmanvaihdon LTO:n vuosihyötysuhteen on oltava vähintään 75 %.

Ulkovaipan ja ilmanvaihdon vaatimusten lisäksi edellytetään, että lämmitysjärjestelmänä on oltava joko kaukolämpö, maalämpöpumppu tai ilma-vesilämpöpumppu.

Taulukko: Rakenteellisen energiatehokkuuden menettelyn vaatimukset tulevan energiatehokkuusasetuksen mukaisesti
Rakenteellinen energiatehokkuus 2
Rakenteellisen energiatehokkuuden tekijätVaatimus
Seinä, käyttötarkoitusluokka 10,12 W/(m2 K)
Seinä, käyttötarkoitusluokka 20,14 W/(m2 K)
Yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja0,07 W/(m2 K)
Ryömintätilainen ja maanvarainen alapohja0,10 W/(m2 K)
Ikkunat ja ovet0,70 W/(m2 K)
Rakennuksen ilmanvuotoluku q50 0,60 m3/(h m2)
Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde 65 % (75 %)
Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho 1,5 kW/(m3/s)

Käyttötarkoitusluokka 1 = pienet asuinrakennukset (pientalot, rivitalot ja 2-kerroksiset asuinkerrostalot)
Käyttötarkoitusluokka 2 = Asuinkerrostalot 3-kerrosta ja enemmän
Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen vaatimus 65 % pätee 15 % ikkunapinta-alaan asti, suositus 75 % mahdollistaa suuremmat ikkunapinta-alat


”Pykälä 33 on yksinkertainen tapa ohjata rakentajia valitsemaan määräystasoja parempia rakenneratkaisuja”, toteaa Ari Ilomäki. ”Uuden menettelytavan mukaisia testattuja rakenneratkaisuja löytyy esimerkiksi viime vuonna valmistuneesta Rakenteellinen energiatehokkuus -oppaasta”.

Energiatodistusta varten tarvittavat E-lukulaskelmat on rakenteellisen energiatehokkuuden menettelyssä mahdollista tehdä Exceliin tehdyllä laskurilla, joka tullaan julkaisemaan loppuvuoden aikana. Taulukkoarvot ja yksinkertaistettu laskuri perustuvat osin arvioihin, niinpä yksinkertaistettuun laskentaan on jätetty varmuusmarginaalia. Tarkemmalla laskennalla saadaan tarkempi ja todennäköisesti hieman parempi E-luku.

Viime vuosina energiatehokkaan rakentamisen keskusteluissa ei ole juurikaan käytetty termejä ’matalaenergiatalo’ tai ’passiivitalo’. Nähtäväksi jää muotoutuuko rakenteellisesta energiatehokkuudesta ja pykälä 33:sta uusi mittatikku erittäin energiatehokkaan rakennuksen merkiksi.

Huom! Artikkelin kirjoitushetkellä YM:n asetusta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta ei oltu vielä julkaistu, joten muutokset ovat mahdollisia.

Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010