• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
25.10.2017

1.1.2018 lähtien uusien pientalojen on täytettävä lähes nollaenergiataloja koskevat vaatimukset. Mitä se tarkoittaa käytännössä rakenteiden, talotekniikan ja energiavalintojen kannalta? Vastauksen tähän antaa Heikki Virkkunen Insinööritoimisto Vesitaito Oy:stä.

”Pientalojen suunnitteluratkaisuihin ei tule juurikaan muutoksia”, kertoo Virkkunen. ”Tämä on osoitus siitä, että määräysten nykytaso on jo melko vaativa ja johtaa kustannusten ja energian käytön kannalta lähelle optimitasoa. Määräykset asettavat vain vaatimusten minimitason, ja rakennuttaja voi omilla valinnoillaan pienentää rakennuksen E-lukua lisäpanostuksilla.”

Ulkoseinän, ylä- ja alapohjan sekä ikkunoiden ja ovien U-arvojen vertailuarvot pysyvät vuodenvaihteen jälkeen samana kuin tällä hetkellä. Merkittäviä muutoksia ovat varaavasta tulisijasta ja ilmalämpöpumpusta saatava suurempi laskennallinen hyöty. Valaistuksen energiankulutuksessa on huomioitu LED-valonlähteiden nopea yleistyminen. Ilmanvaihdon LTO-laitteen vuosihyötysuhteen vertailuarvo nousee 45 %:sta 55 %:iin ja IV-koneen ominaissähköteholle tulee tiukempi vaatimus. Lisäksi vakiopaineventtiilin vaikutus huomioidaan lämpimän käyttöveden kulutuksessa.

Myös energiamuotokertoimet muuttuvat ja sen myötä myös energiatodistuksen luokkarajat päivitetään. ”Tällä hetkellä A-luokka on vaikea ja kallis saavuttaa. Uusi asteikko tulee olemaan kannustavampi, sillä luokkien erot ovat hieman pienemmät”, sanoo Virkkunen.

Lopullista energiatehokkuusasetusta ei ole vielä julkaistu ja energiatodistusta koskeva asetus on ollut juuri lausunnolla. ”On harmi, että lopulliset asetukset tulevat viime tingassa, mutta oletamme, että lausuntoversioihin ei ole tulossa isoja muutoksia”, arvioi Virkkunen. ”Toisaalta on sanottava, että ympäristöministeriö on valmistelutyön aikana kuunnellut hyvin kentän ääntä siinä, mikä on mahdollista ja järkevä toteuttaa”. Konkreettisena osoituksena ministeriön ja rakennus- ja talotekniikkateollisuuden yritysten välisestä vuoropuhelusta on laaja FInZEB-hanke 2013-2015.

Entä millä osa-alueella energiatehokkuutta voidaan parantaa lähivuosina? ”Uskon, että taloautomaatiossa ja reaaliaikaisessa energiankulutuksen seurannassa tapahtuu seuraavat kehitysaskeleet. Lisäksi tietenkin passiivirakenteilla ja aurinkoenergialla voidaan parantaa energialuokkaa, mutta vielä tällä hetkellä kustannukset nousevat aika paljon. Olisi hienoa, jos rakennuksille laskettaisiin myös todellinen tavoite-energiankulutus. Se on tietenkin hankalaa, koska asukkaiden erilaisilla tottumuksilla on suuri vaikutus kulutukseen”, arvioi Virkkunen.

Vesitaidossa tiedetään tarkalleen minkälaisia taloja Suomessa rakennetaan, sillä yrityksessä tehdään energialaskelmat merkittävään osaan uusista pientaloista. ”Viime vuosina lämpöpumput ja paremmin lämpöä talteen ottavat ilmanvaihtolaitteet ovat selvästi yleistyneet” kertoo Virkkunen. "Energialaskennalla selvitetään eri toimenpiteiden kannattavuus. Rakenteet, talotekniikka ja lämmitysenergiavalinnat muodostavat kokonaisuuden, jota kannattaa optimoida. Panokset kannattaa laittaa niihin tehostamistoimiin, jotka tuottavat kustannustehokkaimmin säästöä” toteaa Virkkunen lopuksi.
Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010