• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
8.10.2010

Suomessa viime vuosina rakennetut pientalot ovat energiatehokkuudeltaan normirakentamista parempia. Yli puolet pientaloista saa energialuokakseen joko A tai B. Rakentamismääräysten tason mukainen talo olisi energialuokaltaan C tai D. Rakentamismääräykset tulevat vuonna 2012 kiristymään, joten panostukset uudisrakennusten energiatehokkuuteen tulevat kasvamaan.

Muut uudisrakennukset eivät ole niin energiatehokkaita kuin pientalot vaan pääosin rakentamismääräysten tasolla: selvästi suurin osa on energiatehokkuudeltaan C- tai D-luokkaa.

Uudisrakennusten sekä olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta voidaan ensimmäistä kertaa seurata keskitetysti. Ympäristöministeriö kerää energiatodistustiedot sekä kunnilta että erillisten energiatodistusten laatijoilta uuteen seurantajärjestelmään Tavoitteena on, että järjestelmän kautta saadaan paitsi tietoa uudesta ja olemassa olevasta rakennuskannasta myös seurataan energiatodistuksia koskevan lain toimivuutta.

"Energiatodistusten kautta saatava tieto on arvokasta: aiemmin tämän tyyppiset tiedot ovat olleet hajallaan. Nyt on ensimmäistä kertaa mahdollista saada selkeää, koottua tietoa suomalaisten uudisrakennusten energiatehokkuudesta", ympäristöministeriön yli-insinööri Maarit Haakana toteaa.

Linkki YM:n sivuille:

YM:n tiedote

Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010