• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
7.1.2011

Vuonna 2012 voimaan tulevien rakentamisen energiamääräysten valmisteluaikaa jatketaan. Asuntoministeri Jan Vapaavuori pitää tärkeänä, että lausuntokierroksella saadut kehitysehdotukset käydään perusteellisesti läpi.

Määräykset annetaan kuitenkin vielä tällä vaalikaudella eli huhtikuun loppuun mennessä. Uudet määräykset tulisivat voimaan aikaisintaan vuoden kuluttua niiden antamisesta, jotta rakennusalalla on riittävästi aikaa varautua tuleviin muutoksiin.

Kokonaisenergiatarkastelua on saanut laajaa kannatusta. Sen sijaan rakennusalan energiaosaaminen arvelutti monia. Määräysten edellyttämän osaamisen hankkiminen kaavaillussa aikataulussa on usean lausunnonantajan mielestä haasteellista.

Runsaasti palautetta saatiin myös eri lämmitysenergiamuodoille kaavailluista kertoimista sekä vaatimuksista uusiutuvan energian osuudeksi lämmitysenergiassa.

Linkki YM:n sivuille:

YM:n tiedote 13.12.2010


Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010