• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
6.9.2010

Pientaloteollisuus PTT ry:n uudet sivut otettiin käyttöön 9.9.2010. Samalla esiteltiin yhdistyksen uusi graafinen ilme. "Pientalorakentaminen on kehittynyt suurin harppauksin viime vuosina. Vuoden 2010 alussa voimaan astuneiden energiamääräysten mukaan rakennetut talot ovat erittäin lähellä matalaenergiastasoa. Seuraavat merkittävät kehitysaskeleet tapahtuvat talotekniikan puolella"", kertoo elokuun alussa Pientaloteollisuus PTT ry:n johtajana aloittanut Kimmo Rautiainen. "PTT on aktiivisesti mukana rakentamisen ja energiatehokkuuden kehittämisessä. Uusi aika energiatehokkuudessa on alkanut ja PTT:n graafisen ilmeen uudistaminen sopii hyvään ajankohtaan."

Sivu-uudistuksen tärkeimpävä tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen viestinnän aktivoiminen.
"Uudistuksen myötä erityisesti jäsenviestintämme paranee merkittävästi", kertoo Rautiainen. "Uusia www-sivuja ja extranet-sivuja tullaan käyttämään aktiivisena viestintäkanavana." Sivuston ja graafisen ilmeen on toteuttanut Verkkovaraani Oy http://www.verkkovaraani.fi.

Tuleva syksy on vilkasta aikaa pientalorintamalla. Vuonna 2012 voimaan astuvat enegiamääräykset tulevat lausuntokierrokselle syyskuun aikana. Marraskuussa järjestetään PTT:n jäsenille suunnattu syysseminaari, joka kokoaa alan merkittävimmät toimijat.

Pientaloteollisuus PTT ry on johtavien suomalaisten puu-, hirsi- ja kivitalovalmistajien vuonna 1999 perustama yhdistys, jonka tavoitteena on pientalorakentamisen ja -asumisen edistäminen Suomessa. PTT:n jäsenyritykset kattavat yhteensä noin 80 % koko pientaloteollisuuden volyymista. PTT toimii tuotejaostona Rakennustuoteteollisuus RTT ry:ssä, joka puolestaan on yksi Rakennusteollisuus RT ry:n viidestä toimialasta.
Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010