• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
17.8.2011

Pientaloteollisuus PTT ry:n ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 16.8.2011 tehtiin päätös PTT:n liittymisestä osaksi Rakennusteollisuus RT:tä. PTT:n ja RT:n kolme vuotta sitten alkanut yhteistyö saa jatkoa ja tiivistyy vuoden 2012 alusta lähtien. ”PTT on luonteva osa RT:n liittoyhteisöä, sillä 40 % vuosittain valmistuvista asunnoista on pientaloja. Pientalorakentaminen on tärkeä alue myös monille nykyisille jäsenyrityksillemme. PTT:n ja RT:n jäsenten intressit ovat hyvin yhteneväiset”, toteaa RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.

PTT on ollut kolmen viime vuoden ajan osana RT:tä erillissopimuksella. Yhteistyö saa jatkoa, kun PTT liittyy täysimääräisesti RT:hen vuoden 2012 alussa. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että PTT:n varsinaiset jäsenyritykset liittyvät syksyn aikana jäseniksi myös Rakennustuoteteollisuus RTT:hen, joka on yksi RT:n viidestä toimialasta.

”Yhteistyö RT:n kanssa tuo PTT:lle vaikuttavuutta ja taustatukea edunvalvonnassa, jossa työtä riittää tulevina vuosina. Tärkeimpiä osa-alueita ovat osallistuminen energia- ja ympäristömääräysten kehittämiseen sekä viranomaisvalvontaan ja kaavoitukseen vaikuttaminen”, kertoo PTT:n hallituksen puheenjohtaja Tatu Jokisalo.

”Valtaosa suomalaista haluaisi asua omakotitalossa. PTT:n ja sen jäsenyritysten tavoitteena on tarjota suomalaisille perheille kohtuuhintaisia, energiatehokkaita ja laadukkaita pientaloja”, toteaa PTT:n johtaja Kimmo Rautiainen.

Pientaloteollisuus PTT ry on johtavien puu-, kivi- ja hirsitalovalmistajien etujärjestö, jonka tavoitteena on pientalorakentamisen ja -asumisen edistäminen Suomessa. PTT:n jäseninä on 37 talotoimittajaa. Kumppanijäseninä on 59 yritystä, jotka ovat taloteollisuuden tärkeitä yhteistyökumppaneita. Vuonna 2010 aloitettiin 12 100 uuden pientalon rakentaminen, joista 71% eli 8 600 toteutettiin erilaajuisina talopaketteina.

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidestä toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2500 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljardia euroa.

Rakennustuoteteollisuus RTT ry on yksi Rakennusteollisuus RT:n toimialajärjestöistä, johon kuuluu viisi jaostoa: Rakennusmateriaalit, Betoniteollisuus, Pientaloteollisuus, Puutuoteteollisuus ja Teräsrakenneteollisuus.

Lisätietoja:
PTT:n hallituksen puheenjohtaja, Lammi-Kivitalot Oy:n toimitusjohtaja Tatu Jokisalo, puh: 0207 530 430
Johtaja Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry, puh: (09) 1299 274
Toimitusjohtaja Juha Luhanka, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh: (09) 1299 302Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010