• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
20.3.2012

Ympäristöministeriö on julkaissut uudet ohjeluonnokset RakMK C4:sta (Lämmöneristys, luonnos 16.3.2012) ja D5:sta (Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, luonnos 14.3.2012).

Ohjeluonnokset löytyvät YM:n sivuilta osoittesta: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=15617&lan=fi

Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010