• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
18.6.2013

Rakennustuoteasetuksen myötä valtaosalle rakennustuotteita tulee CE-merkintäpakko 1.7.2013 alkaen. Samalla tulee voimaan myös kansallinen tuotehyväksyntälaki ja -asetus, jotka tarjoavat hyväksyntämenettelyitä niille tuotteille, joita CE-merkintäpakko ei koske. Talopaketille on mahdollista hankkia CE-merkki, mutta se ei ole pakollista. Jos talopakettia ei ole CE-merkitty, on käytettävä tuotteita ja materiaaleja, joilla on CE-merkintä tai kansallinen tuotehyväksyntä.

CE-merkintä kertoo tuotteen keskeiset ominaisuudet yhdenmukaisella tavalla, jolloin suunnittelijat voivat helpommin vertailla tuotteiden ominaisuuksia. Tavoitteena on poistaa kaupan esteitä Euroopan talousalueella. Rakennustuotteen CE-merkki ei ole osoitus tuotteen laadusta eikä yksistään takaa tuotteen soveltuvuutta kohteeseen, vaan lisäksi on aina otettava huomioon rakentamismääräysten asettamat vaatimukset.

Talopaketti voidaan CE-merkitä kokonaisuutena, mutta se ei ole pakollista. CE-merkityssä talopaketissa yksittäisten tuotteiden ei välttämättä tarvitse olla CE-merkittyjä, sillä talopaketin CE-merkki kattaa myös siinä käytetyt tuotteet ja materiaalit. Talopaketin CE-merkintä osoittaa myös, että tuotteiden yhteensopivuus on varmistettu.

Jos talopakettia ei ole CE-merkitty kokonaisuutena, käytettyjen tuotteiden ja materiaalien on oltava joko CE-merkittyjä tai niillä on oltava kansallinen tuotehyväksyntä. Rakennuksen suunnittelija varmistaa tuotteiden yhteensopivuuden. Aivan kaikilta tuotteilta tuotehyväksyntää ei vaadita. CE-merkintäpakko koskee tuotteita, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi. Tuotehyväksyntöjä vaaditaan tuotteilta, joilla on vaikutusta rakennuksen perusvaatimuksiin, joita ovat esimerkiksi rakennuksen lujuus ja vakaus, paloturvallisuus ja energiatehokkuus.

Tuotteessa tai sen pakkauksessa olevan CE-merkin lisäksi tuotteella on oltava suoritustasoilmoitus, jossa ilmoitetaan tuotteen keskeiset ominaisuudet. Rakennustuotteiden valmistajat julkaisevat suoristustasoilmoitukset omilla www-sivuillaan, josta rakennuttaja voi ne hankkia itselleen.

Omakotitalohankkeissa rakennuttajina ovat yksityishenkilöt. Tämän vuoksi Pientaloteollisuus PTT suosittaa, että sen talotehdasjäsenet kokoavat käytettyjen tuotteiden ja materiaalien suoristustasoilmoitukset asiakkailleen sähköisesti, jolloin asiakkaan ei tarvitse hakea niitä eri tuotevalmistajien sivuilta. Käytännössä suoristustasoilmoitukset toimitetaan esimerkiksi sähköpostitse tai ne laitetaan talotehtaan omille www-sivuille, josta rakennuttaja voi tallentaa ne helposti talonsa huoltokirjan liitteeksi.

Lisätietoja:
Pientaloteollisuus PTT ry
Kimmo Rautiainen
puh. (09) 1299 274
kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi


Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010