• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
4.11.2013

Pientaloteollisuus PTT ry:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi alkaen 31.10.2013 valittiin Saku Sipola. Pohjolan Design-Talo Oy:n toimitusjohtaja Sipola aikoo jatkaa PTT:n linjaa rohkeasti tulevaan katsovana järjestönä.

Saku Sipola näkee tärkeäksi, että PTT löytää yhdessä kattojärjestönsä Rakennusteollisuus RT:n kanssa tapoja nostaa pientalorakentaminen entistä vahvemmin esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Haaste on suuri, sillä Suomi on läntisen Euroopan kerrostalovaltaisin maa, vaikka suomalaiset haluaisivat tutkitusti toisenlaista asumista.

− Sosiaali- ja tuloluokasta riippumatta suurin osa suomalaisista haluaa asua pientalossa. Kuntien kaavoitus ei tue tätä toivetta, mikä on johtanut ensin tonttipulaan ja sen seurauksena omakotitalovajeeseen. Tonttien kysynnän ja tarjonnan epäsuhdan seurauksena omakotitalotonttien hinnat ovat nousseet jopa viisinkertaisesti muihin pientalorakentamisen kustannuskomponentteihin verrattuna. Itse omakotitaloihin syntyy edelleen Suomen edullisimmat asuntoneliöt, Saku Sipola sanoo.

− Kaavoituksen vähäisyydelle on monta syytä. Yksi oleellisimpia on hieman vanhentunut ajatus pientaloasumisen ympäristövaikutuksista. Nykyaikaiset pientaloalueet ovat kuitenkin tiiviisti kaavoitettuja, uusiutuvan energian käyttö omakotitalojen lämmittämiseen on jo pääsääntö ja lisäksi ne koetaan turvallisimmiksi asumisympäristöiksi.

Kohtuuhintainen asuntotuotanto voisi Saku Sipolan mukaan olla muutakin kuin kerrostalovuokra-asuntojen rakentamista. Pientalorakentamisen rahoitusmallit kaipaisivat kuitenkin PTT:n uuden puheenjohtajan mielestä monipuolistamista.

– Käytännössä vaihtoehtoina ovat vain rakentajaperheen omarahoitus tai lainarahoitus, joka sekin kärsii pankkien rajusti tiukentuneista rahoituskäytännöistä. Rahoitusmallien monimuotoistaimista esimerkiksi omakoti-aravan uudella tulemisella sopivasti modernisoituna tulisi harkita. Tämä mahdollistaisi osaltaan asumishaaveiden toteuttamisen 1970-luvun tapaan myös matalatuloisimmille suomalaisille.

Saku Sipola sanoo, että pientaloteollisuudella on halua ja rohkeutta kehittää myös uudenlaisia kaupunkimaisen pientaloasumisen muotoja. Sipola on varma, että oikein toteutetulla yhteistyöllä myös arkkitehdeiltä löytyy osaamista ja kunnianhimoa uudentyyppisten konseptien luomiseen. Oleellista on myös aktiivinen yhteistyö viranomaisten kanssa. Kaupunkimaisen pientalorakentamisen esteitä tulisi purkaa ja luoda uudentyyppisiä inhimillisen mittakaavaisia kaupunginosia.

Sipolan mukaan mielenkiintoista olisi tutkia myös ratkaisuja, joilla pienille yhden ja kahden hengen talouksille voitaisiin tuottaa pientalomaisia asumismuotoja. Kaavoituksessa tulee tällöin suhtautua uudella tavalla esimerkiksi autopaikoitusratkaisuihin ja samalla tulisi luoda uusia tai uudelleen keksiä vanhoja hyviä asumiskonsepteja ruukkipaikkakuntien tai Helsingin puu-Käpylän malliin.

PTT:n hallituksen kokoonpano 31.10.2013 alkaen: PTT:n hallitus


Lisätietoja:
Pientaloteollisuus PTT ry
Saku Sipola, hallituksen puheenjohtaja
saku.sipola a designtalo.fi
p. 040 551 5953
Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010