• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
12.2.2014

Pientalon rakennusprojektiin on tulossa muutoksia, jotka tuovat uusia velvollisuuksia hankkeen osapuolille. Heinäkuusta 2014 alkaen rakennustyön tilaajan on ilmoitettava verottajalle joka kuukausi tiedot maksetuista urakoista. Yrityksen on tilaajana ilmoitettava muun muassa hankkeen kesto, sopimusosapuolet sekä kokonaissumma ja lasketut urakkasummat. Ilmoitusvelvollisuus on suurin harmaan talouden torjuntaan liittyvä lakimuutos, mitä rakennusalalla on toteutettu tähän mennessä ja siltä odotetaan paljon alan keskuudessa.

Projektin päätoteuttaja puolestaan pitää listaa yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja ilmoittaa rakennustyömaan työntekijät kuukausittain verottajalle. Päätoteuttajana on yleensä pääurakoitsija.
Talotehtaita uusi laki koskee siten, että alihankintatyötä käyttävä toimittaja antaa selvityksen tilaamistaan urakoista. Mikäli talotoimittaja on nimetty hankkeen päätoteuttajaksi (esimerkiksi muuttovalmiit talotoimitukset), sen vastuulla on pitää kirjaa rakennustyömaan työntekijöistä. Tämä koskee myös alihankkijoiden työntekijöitä. Talonrakennusteollisuus ry:n asiamies Ville Wartiovaara toteaa, että laki ei ole vielä täysin yksiselitteinen talotehtaiden osalta. Tämän vuoksi ala seuraa tarkasti säädösten kehittymistä. Tarkempaa tietoa käytännöistä odotetaan saatavan ennen lain voimaanastumista.

− Tiivistäen voi sanoa, että pelkän elementtipaketin toimittaminen ei aiheuta velvollisuuksia. Mutta jos talotehdas tilaa alihankintana jonkin työn rakennusprojektiin, siitä on ilmoitettava verottajalle, samoin työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Siksi ilmoitusmenettely on huomioitava osana sopimusta.

Yksityisen omakotitalorakennuttajan ilmoitusvelvollisuus on kevennetty. Hänen tulee osaltaan ilmoittaa tiedot urakoitsijoista ja urakkasummista verottajalle ainoastaan kerran, ennen rakennuksen loppukatselmusta. Tiedonantovelvollisuus koskee vain projekteja, jotka vaativat rakennusluvan. Siten pienimuotoiset korjaustyöt jäävät sen ulkopuolelle.

Lisätietoja:
varatuomari, asiamies
Ville Wartiovaara
Talonrakennusteollisuus ry
ville.wartiovaara a rakennusteollisuus.fi
p. 040 564 7939


Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010