• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
12.2.2014

TaloPeli

Hankesuunnitelman laadinta on tärkeä vaihe omakotitalorakentamisessa. Sen aikana optimoidaan talon ominaisuudet kustannuksiltaan toteuttamiskelpoiseksi kokonaisuudeksi. Rakennusprojektiin eniten vaikuttavat päätökset tehdään alkuvaiheessa. Koska kokemusta projektista ei vielä ole kertynyt, virheiden riski on suurin. Hankesuunnitelmalla moni virhe voidaan havaita ja estää. Netissä toimiva TaloPeli auttaa hahmottamaan projektin kokonaiskuvan ja budjetin.

TaloPeliä kehittää Visual Computing Oy, joka on PTT:n kumppanijäsen. Petri Jyrkkä Visual Computing Oy:sta sanoo, että hankesuunnitelman laatimiselle ei ole tiettyä määrämuotoa eikä sitä ohjaa mikään lainsäädäntö. Suunnitelmalla rakentaja antaa selkoa omista toiveistaan ja valinnoistaan projektin muille osapuolille, kuten suunnittelijalle ja rahoittajalle eli useimmiten pankille. Hankesuunnitelma on apuna myös esimerkiksi sopivan talomallin löytämiseksi.

− Hankesuunnittelussa on neljä päävaihetta: huoneiden ja tilojen suunnittelu, rakenteiden ja järjestelmien valinnat, energiatehokkuustavoitteiden määrittely sekä budjetin laadinta, Jyrkkä luettelee.

Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa on päätettävä, paljonko omaa aikaa rakentamiseen haluaa käyttää. Onko paras vaihtoehto muuttovalmis talopaketti, joka kattaa noin 80 prosenttia kustannuksista ja jossa oman työn määrä on vähäisin? Vai kenties hartiapankki, jolloin itse saa ja täytyy tehdä ehkä tuhansia tunteja töitä? Pientaloteollisuus on yhdessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa nimennyt ja määritellyt talopakettien toimitussisältöjä, joita talovalmistajien suositellaan käyttävän markkinoinnissa.

TaloPeli on kätevä apu hankesuunnittelussa. TaloPelillä voi testata, miten eri vaihtoehdot vaikuttavat esimerkiksi rakentamisen kustannuksiin ja siihen, täyttääkö talo määräysten mukaisen energiatehokkuuden.

− Jos kokee, että ei itse omaa tarpeeksi tietoa ja kärsivällisyyttä hankesuunnitteluun, talotehtaan edustajalta voi aina pyytää apua.

Useat talovalmistajat käyttävät TaloPeliä asiakaspalvelussaan ja avustavat asiakkaitaan luotettavan hankesuunnitelman laadinnassa. Talomyyjä voi myös tulostaa kustannusraportit asiakkaalle pankkiin lainaneuvotteluihin mukaan otettavaksi. Pientalojen rahoituspäätöksissä on pankkien useimmin käyttämä kustannusarvio tuotettu TaloPelillä.

Lisätietoa:
Petri Jyrkkä, DI
toimitusjohtaja
TaloPeli - Visual Computing Oy
http://www.talopeli.fi


Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010