• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
1.9.2014

poutanen-ulla-070814-2997_210x210.jpg
Rakentamista sääntelevien määräysten erilaiset soveltamistavat tuottavat harmia niin rakennuttajille, suunnittelijoille kuin talotoimittajillekin. PTT ajaa säädösten soveltamisen yhdenmukaistamista Pientalotyöryhmässä, johon kuuluu myös Rakennustarkastusyhdistys RTY:n ja Pientaloteollisuus PTT ry:n edustajia sekä yksi jäsen ympäristöministeriöstä.

Pientalotyöryhmällä on suunnitteilla tänä syksynä ensimmäiset ohjekortit pientalorakentamisen laadun kohentamiseksi. Korteista löytyy aiheittain sekä perusmääräykset että ohjeita ja suosituksia hyvään rakentamiseen. Aiheita ovat esimerkiksi ilmanpitävyys, suunnitteluprosessi, esteettömyys ja rakennustuotteet. Ohjeista tavoitellaan mahdollisimman yksinkertaisia ja selkeitä.

− Toivomme sujuvaa yhteistyötä rakennusvalvonnan, suunnittelijoiden ja talotoimittajien kesken. Pientalon rakentajalla tulee olla projektinsa tukena vahva asiantuntija-apu. Asiantuntijana toimivat pätevät suunnittelijat ja työnjohto, tärkeimpänä pääsuunnittelija, jonka työtä Pientalotyöryhmän kokoamat ohjeet helpottavat, tarkastusinsinööri ja työryhmän puheenjohtaja Ulla Poutanen Helsingin rakennusvalvontavirastosta kertoo.

Tulkintaohjeiden lisäksi myös samanlaiset rakennuslupa-asiakirjat koko maassa helpottaisivat sekä rakennusvalvontojen että suunnittelijoiden työtä. Sähköisen lupahakemuksen käyttöönotto tulee myös lisäämään yhtenäisyyttä.

Rakennuksen sovittaminen ympäristöön yleisimpiä ongelmia

Mutkia lupaprosessiin voivat tuoda esimerkiksi kaavojen tulkinta ja talon rakennuspaikalle sovittaminen. Suunnittelijoiden tavat määritellä esimerkiksi asuinpinta-ala tai laatia rakennuspiirustukset vaihtelevat. Isot kaupunkikeskukset tekevät jo alueellista yhteistyötä määräysten ja säännösten soveltamisesta.

PTT aikoo sitouttaa jäsenensä käyttämään Pientaloryhmän laatimia ohjekortteja, jotta rakennusprosessi etenisi yhteneväisesti paikkakunnasta riippumatta. Ohjekortit tulevat vapaasti ladattaviksi RTY:n ja PTT:n sivuille.

− Rakentajaa jonkin verran helpottava muutos on syksyllä voimaan tuleva laki siitä, että rakennusluvan hakijalle on ilmoitettava arvioitu käsittelyaika. Kunnasta riippuen se tosin vaihtelee yleensä kahden viikon ja kahden kuukauden välillä, mutta jo arvio kestosta voi auttaa rakentajaa, Poutanen toteaa.

Lisää Pientalotyöryhmästä:
http://www.rakennustarkastusyhdistysrty.fi/49


Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010