• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
2.9.2014

talomarkkinointi_shutterstock_197292818_210x210.jpg
Tärkeä osa pelisääntöjä oli määritellä yläkäsitteet eli kertoa yksiselitteisesti, mitä tarkoittavat esimerkiksi markkinoinnissa käytetyt käsitteet talovalmis, muuttovalmis, runkovalmis ja elementtipaketti. Kun talotehtaat käyttävät samoja käsitteitä samoin sisällöin, kuluttaja voi helposti vertailla talopakettien hintoja.

Yksilöidyn talomallin tai -malliston mainonnassa ilmoitetaan alkaen-hinta, toimitussisältö ja talotoimittajan kotisivut

Talomalli voi olla yksilöity pohjakuvana ja/tai tyyppinimellä. Hinnan lisäksi on selvennettävä, mitä paketti sisältää ja mitä ei. Asiakkaan on saatava tietää valmiin talon kustannukset. On myös ilmoitettava, kuuluuko rahti paketin hintaan vai ei. Ilmoituksessa kerrotun alkaen-hinnan tulee olla todenmukainen, eli talopaketti on voitava hankkia riisutuimmillaan sillä hinnalla.

Talotehtailla saa olla keskenään erilaisia toimintatapoja ja paketteja, mutta niitä suositellaan viittaamaan tuotteissaan PTT:n luomien yläkäsitteiden sisältöihin. Omaa tuotepakettia voi verrata vaikkapa PTT:n muuttovalmis-talopakettiin tarkentamalla, miten paketti poikkeaa tästä.

Esimerkiksi muuttovalmiin paketin hinnaksi on määritelty noin 75−80 prosenttia talon kokonaishinnasta. Kaikissa tapauksissa kuluttajan on huomioitava erikseen myös muun muassa tontin hinta ja maanrakennustyöt.

Hintaa ei tarvitse ilmoittaa markkinoinnissa, kun talotyyppiä tai -mallistoa ei ole nimetty tai yksilöity

Mielikuva- eli imagomarkkinoinnissa ei kerrota hintoja tai toimitussisältöä, koska tällöin mainostetaan yleisesti yrityksen tuotteita ja luodaan mielikuvia brändistä. Esimerkiksi talonäyttelyilmoituksessa voidaan mainita talon pinta-ala ja siitä voi olla kuva, mutta ellei mallin nimi ole esillä, kyse on imagomainonnasta.

Mallistoesitteiden yhteydessä asiakkaalle on annettava tieto hinnasta, toimitussisällöstä, asiakkaalle jäävistä hankinnoista, rakennuksen rakentamisen kokonaishinnasta sekä rahdista. Tiedot voivat olla myös esitteestä erillisenä liitteenä.

Pelisäännöt ovat reilun markkinoinnin perusta

Yhteiset säännöt ovat etu paitsi asiakkaille, myös yrityksille. Ne antavat selkeät puitteet, joissa toimia, ja niiden avulla projektit onnistuvat ja asiakkaat pysyvät tyytyväisinä.

PTT laskee joka vuosi tyypillisen omakotitalon keskihinnan ammattilaisten tekemän työn mukaan. Kokonaishinta-arviot esitetään PTT:n www-sivuilla sekä talotoimittajien yleisessä rakentamista koskevassa osiossa. Hinta-arvio voidaan korvata linkillä esimerkiksi TaloPeli-ohjelman laskelmaan.

Kuluttajaviraston kanssa on sovittu myös pelisäännöt toimituksen ennakko- tai varausmaksusta. Ostaja ja myyjä voivat sopia tietyn suuruisesta ennakkomaksusta ennen talopaketin toimittamista. Myyjän on kuitenkin annettava vakuus ennakkomaksun turvaamiseksi siihen saakka, kunnes ostaja on saanut tuotteen itselleen.

Pientaloteollisuus seuraa markkinoinnin pelisääntöjen noudattamista, sillä säännöt ja niiden valvonta kuuluvat vastuulliseen toimintaan.

Yläkäsitteet talomarkkinoinnissa:
http://www.pientaloteollisuus.fi -> Tietoa pientaloista

Lisätietoa:
johtaja Kimmo Rautiainen
Pientaloteollisuus PTT ry
kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi
p. 09 1299 274Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010