• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
23.9.2014

Ristiriita suomalaisten asumistoiveiden ja nykyisen asumispolitiikan
välillä käy ilmi myös Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen
tutkimuksesta. Sen mukaan neljä viidestä suomalaisnuoresta haluaisi asua
omakotitalossa. Kuluttajien toiveiden ja todellisuuden välinen
ristiriita, pientalovaje, on ilmeinen, sillä asuntokannasta
omakotitaloja on vain noin 40 prosenttia Suomen ollessa Länsi-Euroopan
kerrostalovaltaisin ja myös ahtaimmin asuva maa.

Pitkällä tähtäimellä omakotitalovajeen ratkaisu on löydettävissä
pientaloalueiden riittävästä kaavoittamisesta ja kohtuuhintaisen
tonttitarjonnan parantamisesta. PTT on ehdottanut tilanteen
korjaamiseksi myös suhdanneluotoisia toimenpiteitä, kuten
omistusasuntolainojen valtiontakauksen nostamista.

Taloussanomat uutisoi aiheesta 23.9.2014 verkkosivuillaan.

Lue lisää
Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010