• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
20.11.2014

Tonttipulasta tulee siirtyä riittävän kaavoittamisen avulla pientalotonttien reiluun ylitarjontatilaan, totesi toimitusjohtaja Matti Vanhanen Pientaloteollisuus PTT ry:n järjestämässä ”Kaupungistuminen ja unelma omakotitalosta – toimiiko yhtälö” -seminaarissa torstaina 20.11. Helsingissä. Myös eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma näki tonttitarjonnan lisäämisen vipuvartena rakentamisen kustannustason alentamiseen.

Pientalotonttien kustannuskehitys irtaantui rakentamisen muusta kustannuskehityksestä 1990-luvun lopulla, josta lähtien tonttien hinnat ovat yli kolminkertaistuneet.

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma näki tonttien ylitarjontatilanteen synnyttämisen tärkeänä rakentamisen kustannusten hallinnassa. Heinäluoma katsoi myös, että pientalorakentamisen tulisi olla rahoituksellisesti samalla viivalla kerrostalorakentamisen kanssa.

– Jos kunnat ovat valmiita hoitamaan oman roolinsa kaavoittajina, en pitäisi mahdottomana pientalojen Aravan kaltaisen rahoitusjärjestelmän kehittämistä. Tuki voisi olla myös ekologisperusteinen, jolloin pientalorakentaja vapautettaisiin ekologisesti hyvätasoisessa rakennushankkeessa määräajaksi kiinteistöverosta osittain tai kokonaan, Heinäluoma pohdiskeli.

Matti Vanhanen pelkäsi, että Heinäluoman ehdottama tukirakenne ruokkisi entisestään rakentamisen pääkaupunkiseudulla kestämättömäksi noussutta kustannustasoa. Kerrostalorakentamisen kustannustaso on noussut pääkaupunkiseudulla 6000 euroon neliömetriltä.

– Hintatasoon on tukien sijasta parasta vaikuttaa luomalla ylitarjontatilanne koko pääkaupunkiseudulla. Osassa kehyskuntia sellainen jo on. Tarjonnan lisääntyminen vaikuttaa ensin pienimuotoiseen rakentamiseen ja lopulta kerrannaisvaikutuksena suurten rakentajien hintatasoon, Vanhanen laskeskeli.

Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tatu Rauhamäki näki tarvetta rakentamisen tukijärjestelmän yksinkertaistamiseen. Hän suuntaisi tuen suorana tukena asukkaille. Työmies Matti Putkonen kehotti kuntien päättäjiä lopettamaan valittamisen tonttipulasta ja käyttämään heillä olevaa kaavoitusvaltaa.

Helsingin yliopiston kaupunkisosiologian professori Matti Kortteinen muistutti rakentamisen ihmisläheisyyden merkityksestä asukastyytyväisyyteen.

– Pientalovaltaisissa kehyskunnissa asukkaat viihtyvät paremmin kuin lähiöissä tai taajamien keskustoissa. Kaivataan uudenlaista keskustarakentamista, jossa Vancouverin tapaan yhdistyvät pientalorakentamisen edut ja korkean rakentamisen tehokkuus. Lisäksi tarvitsemme matalaa urbaania lähiöiden täydennysrakentamista. Tähän kasvukeskusten ainutlaatuinen lähiörakenne antaa hyvän mahdollisuuden, Kortteinen arvioi.

Lisätietoja
Pientaloteollisuus PTT ry
hallituksen puheenjohtaja Saku Sipola
gsm 040 551 5953


Pientaloteollisuus PTT ry on puu-, hirsi- ja kivitalovalmistajien yhdistys, jonka tavoitteena on pientalorakentamisen ja -asumisen edistäminen. Talovalmistajien lisäksi kumppanijäseninä on yrityksiä, jotka toimittavat pientaloihin mm. rakennustarvikkeita, talotekniikkaa sekä kalusteita.

PTT ry kuuluu Rakennustuoteteollisuus RTT ry:hyn joka on yksi Rakennusteollisuus RT ry:n viidestä toimialajärjestöstä.


Jenni Tuomola (jenni.tuomola a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010