• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
19.11.2014

Pientaloteollisuus PTT ry:n keskiviikkona 19.11. julkistaman suhdannekyselyn mukaan pientalorakentamisen alavire jatkui myös vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä. Ala ennustaa tälle vuodelle noin 6000 pientalotoimitusta. Asuntotuotannon rakenne irtaantuu pientalojen alhaisten kaavoitusmäärien myötä yhä kauemmas suomalaisten toiveista.

Pientaloteollisuuden vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen kotimaan omakotitalotoimituksien arvo oli 18,1 prosenttia alhaisempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kappalemääräisesti toimituksia oli vuoden kolmena ensimmäisenä neljänneksenä 1813 (-19,2 prosenttia).

Erikoista on, että pientalotoimitusten lasku näkyy lähes yhtä suurena kaikkialla Suomessa, myös kasvukeskuksissa. Talouden epävarmuuden aiheuttama arkuus suuriin investointeihin ei selitä tätä. Pientalotonttien vähäinen kaavoitus ja sen myötä historiallisen korkeat hinnat vääristävät asuntojakaumaa jo ennestään yhdessä Euroopan kerrostalovaltaisimmassa maassa. Pientalorakentamista kalliimpien kerrostaloasuntojen rakentaminen jatkuu taantumasta huolimatta noin 16 000 asunnon tasolla, johtuen yhteiskunnan tukitoimista ja muusta asuntopolitiikasta.

– Yhteiskunnan toimista ja toimettomuudesta aiheutuvat ongelmat vauhdittavat alamäkeä myös siellä, missä luontainen asuntokysyntä muuttoliikkeen vuoksi on muuten vahvaa, sanoo Pientaloteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Saku Sipola.

Pientalorakentaja on korkovähennysoikeutta lukuun ottamatta yhteiskunnan tukimuotojen ulkopuolella. Kaavoituksen ongelmien vuoksi omakotitonttien hintakehitys on irronnut muusta rakentamisen hinnoittelusta. Etelän kasvukeskuksia Helsingissä ja Espoossa 90 prosenttia pientalotontinhakijoista ei saa tonttia.

– Suomi on Euroopan kerrostalovaltaisin maa ja se kerrostaloistuu lisää nopeaa vauhtia, mikä ei ole kuluttajien valinta, toteaa Sipola.

Suomalaisten asumistoiveet käyvät ilmi muun muassa Hypo:n Suomen Taloustutkimus Oy:llä teettämästä Asuminen 2014
-tutkimuksesta. Seitsemän kymmenestä suomalaisesta pitää omakotiasumista ihanteellisena asumismuotona.

Suhdannekysely arvioi pientalorakentamisen laskun jatkuvan myös tulevana vuonna, vaikka ei enää jyrkkyydeltään nykyisen kaltaisena. Tulevista markkinanäkymistä kertova omakotitalojen tilauskanta on edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan noin 8 prosenttia pienempi. Erityisen voimakkaasti pientalorakentamisen ongelmat heijastuvat loma-asuntojen rakentamiseen, jossa tilauskannan arvo on 52 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisempi. Loma-asuntojen osuus pientalotoimituksista on 8,6 prosenttia.
Alan yritysten luottamusindeksin saldoluku (-12) osoittaa, että vaikean markkinatilanteen ei uskota parantuvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Perspektiivin laajentuessa kuuteen kuukauteen saldoluku (+5) kertoo lievästä toiveikkuudesta.

Suhdannekyselyn tiedot on kerätty Pientaloteollisuus PTT ry:n jäsenyrityksiltä. Yritykset vastaavat lähes puolesta talopakettitoimituksia.

Linkki Asuminen 2014 -tutkimukseen
http://www.hypo.fi/wp-content/uploads/2014/10/Hypon_Asuminen_2014_tutkimusraportti.pdf

Lisätietoja
Pientaloteollisuus PTT ry
hallituksen puheenjohtaja Saku Sipola
gsm 040 551 5953


Pientaloteollisuus PTT ry on puu-, hirsi- ja kivitalovalmistajien yhdistys, jonka tavoitteena on pientalorakentamisen ja -asumisen edistäminen. Talovalmistajien lisäksi kumppanijäseninä on yrityksiä, jotka toimittavat pientaloihin mm. rakennustarvikkeita, talotekniikkaa sekä kalusteita.

PTT ry kuuluu Rakennustuoteteollisuus RTT ry:hyn joka on yksi Rakennusteollisuus RT ry:n viidestä toimialajärjestöstä.


Jenni Tuomola (jenni.tuomola a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010