• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
9.12.2014

Nuorten_asuminen

Unelmaansa elävä nuori asuu omakotitalossa. Näin kertoo Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen laaja ”Nuorten tulevaisuudenkuvat maaseudun kehittämistyön lähtökohtana” -hanke, jossa selvitettiin nuorten tulevaisuuden liittyviä toiveita. Asuinpaikka ja asumismuoto liittyvät unelmatulevaisuuteen oleellisena elementtinä. Nuorten suomalaisten ylivoimaisesti vallitsevana asumistoiveena on omakotiasuminen.

Tutkimus edusti hyvin koko maan 18–30-vuotiaita nuoria. Sen keskeisenä tavoitteena oli selvittää, millaiset vaihtoehtoiset maaseudun asumisen ja liiketoiminnan muodot houkuttelevat nykynuorisoa tulevaisuudessa.

Valtaosa asuisi kaupunkien lähellä maaseudulla tai kaupungeissa

Yli puolet vastanneista nuorista sijoitti unelma-asuinpaikkansa maaseudulle, mutta kaupunkien lähelle. Kaupunkimaisessa ympäristössä haluaisi asua reilu viidennes, syvällä maaseudulla 15 prosenttia ja erikokoisissa maaseutukeskuksissa kuusi prosenttia vastaajista.

Asuinpaikan sijainnin toivottiin tarjoavan ennen muuta omaa rauhaa, palveluiden ja luonnon läheisyyttä sekä hyviä yhteyksiä. Unelmatulevaisuus liittyi valtaosalla vastaajista (56–81 prosenttia) syntymäalueeseen. Vahvin syntymäseudun vetovoima oli Lounas-Suomessa.

Omakotitalo ylivoimaisesti suosituin asumismuoto

Tutkimuksen mukaan suomalainen unelma, myös nuorilla, on omakotiasuminen. Se oli nuorten toiveissa jopa häkellyttävän selvä asumisvalinta.

Peräti kahdeksan kymmenestä vastaajasta piti itselleen parhaana asumismuotona omakotitaloa. Kerrostalon valitsi kolme prosenttia, kuten myös rivitalon. Paritalon osuus oli alle prosentti. Noin 14 prosenttia vastaajista ei vastauksissaan määritellyt toiveasumismuotoaan. Asumismuototoiveisiin liitettiin eniten määreitä isosta tontista tai pihasta tai isosta talosta tai asunnosta.

Vastaajat arvioivat myös eri tulevaisuudenkuviensa toteutumisen todennäköisyyksiä. Asuminen omassa asunnossa maaseudulla oli tulevaisuudenkuva, jonka toteutumista nuoret pitivät kaikkein todennäköisimpänä.


Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010