• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
10.2.2015

Kuva: Vallox Oy

Parantuneen tiiviyden ja energiatehokkuuden myötä uusissa taloissa voi esiintyä ongelmia muun muassa tulisijojen käytössä ja korvausilman saamisessa. Erilaisia virheitä on esiintynyt ilmanvaihdon suunnittelussa ja toteutuksessa myös muista syistä kuin ilmanpitävyydestä siinä määrin, että PTT:n ja Talotekniikkateollisuus ry:n jäsenyrityksistä koostuva yritysryhmä tilasi VTT Expert Services Oy:ltä energiatehokkaan pientalon ilmanvaihdon oppaan. Ympäristöministeriö rahoitti hanketta merkittävällä osuudella. Opas on nyt saatavana sähköisesti.

− Laitevalmistajille ja talotehtaille oli tärkeää saada opastavaa tietoa ilmanvaihdosta, jotta vältettäisiin energiatehokkaan rakentamisen mainetta pilaavat huonot toteutukset, VTT Expert Services Oy:n erityisasiantuntija Mikko Saari kertoo.

Oppaassa keskitytään ongelmia aiheuttaneisiin kohtiin, ei esitellä kaikkea perustietoa ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta. Siinä kerrotaan myös ilmanvaihdon osuudesta huonelämpötilan hallinnassa, kun lämmitystarve on pieni suurimman osan vuodesta.

Oppaan kokoamisen ohjausryhmässä toiminut Vallox Oy:n markkinointijohtaja Olavi Suominen korostaa, että esitetyt ratkaisut eivät ole ainoita oikeita vaihtoehtoja, vaan esimerkkejä hyvistä tavoista toteuttaa ilmanvaihdon suunnittelu.

Erillispoistot usein kompastuskiviä

Suunnittelun ja toteutuksen puutteiden lisäksi pientalojen ilmanpitävyyden parantuminen on tuonut käytännön ongelmia asukkaille esimerkiksi tulisijan käytössä, erillispoistojen, kuten liesituulettimen korvausilman saannissa sekä tulisijojen palamisilman hallinnassa. Yleisiä ongelmakohtia on myös lämmöntalteenoton jäätymissuojaus.

− Näissä niin sanotuissa erillispoistoissa on tärkeää huomioida oikeanlainen korvausilman tuonti. Mikäli keittiön kärynpoistoa ei ole kytketty koko talon ilmanvaihtoa hoitavaan järjestelmään, siinä tapauksessa keittiö kärynpoisto on suunniteltava omana kokonaisuutena ja muistettava myös korvausilman tuonti, Suominen huomauttaa.

Vanhassa hatarassa talossa koneellisen poistoilmanvaihdon korvausilma ja tulisijan palamisilma tulevat rakennuksen vaipan vuotoraoista eivätkä aiheuta suuria paine-eroja. Tiiviissä pientalossa korvausilmaa ja palamisilmaa ei kuitenkaan tule riittävästi vuotoina. Paine-erot kasvavat suuriksi, jos korvausilman tuontia ei ole ratkaistu, ja silloin ilmanvaihdon toimivuus voi kärsiä. Siksi paine-erojen hallinta on tärkeää. Esimerkiksi jos talossa on liian iso alipaine, takasta voi levitä sisäilmaan tuhkapölyä tai jopa hengenvaarallista häkää. Alipaine voi johtaa myös siihen, että ulko-ovea on vaikea avata liesituulettimen ollessa päällä.

− Koko rakennus talotekniikkajärjestelmineen, ilmanvaihtojärjestelmä mukaan lukien, tulee suunnitella kokonaisuutena. Usein ilmanvaihdon reititykset joudutaan sijoittamaan ennalta määrättyyn pohjaratkaisuun, mutta esisuunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa talotekniikan tarvitsemiin tiloihin, Mikko Saari sanoo.

IV-kone Vallox

Ilmanvaihdosta ei saa tinkiä

Ilmanvaihdosta ei saa tinkiä energian säästämiseksi sillä sähkönkulutuskin on pientä nykyaikaisilla laitteilla. Olavi Suomisen mukaan nykyaikaisessa tiiviissä rakentamisessa ilmanvaihdon rakentaminen on välttämätöntä. Huonosti toimivassa ilmanvaihdossa asumisesta syntyvä kosteus - peseytyminen, pyykinpesu, ruoanlaitto - tiivistyy rakenteisiin ja pahimmassa tapauksessa saa aikaan homekasvuston synnyn ja lahovaurioita.
− Hiilidioksidin kertyminen sisäilmaan väsyttää asukkaita ja tekee ilmasta tunkkaista, vaikka varsinaista terveydellistä haittaa siitä ei olekaan alhaisilla pitoisuuksilla, Suominen muistuttaa.

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas ja muita pientalorakentamisen oppaita:
http://www.pientaloteollisuus.fi/fin/tietoa_pientaloista/oppaita_ja_ohjeita/


Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010