• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
16.4.2015

markku_hedman_dsc3430_210x210.jpg

Toimitusjohtaja Topi Jokinen, Vertia Oy

Ilmanvuotolukua käytetään rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennassa sekä energiatodistuksen laatimisessa. Tiiveysmittauksella selvitetään, mistä rakennuksen höyryn- tai ilmansulku vuotaa ja minkä verran. Mittauksella voidaan varmistaa rakennettavan kohteen laatu tai paikantaa ilmavuodot saneerattavassa rakennuksessa, jotta ne voidaan tiivistää.

Vertia Oy:n toimitusjohtaja Topi Jokinen sanoo, että ilmatiiveysmittausten tarve on kasvanut, koska uudisrakennusten energiatehokkuusvaatimukset ovat korkeat. Vanhojen talojen ohuet eristeet läpäisivät lämmön, mutta nykyiset jäävät ulkopuolelta kylmiksi.Eristeiden paksuus on kasvanut ja sitä mukaa tiiveyden merkitys lisääntynyt, sillä paksussa eristekerroksessa ulos virtaava sisäilma voi tiivistyä kosteudeksi rakenteisiin. Kosteus voi myös jäätyä kylmään yläpohjaan.

− Nykyisin asumismukavuudelle asetetaan yhä korkeammat vaatimukset. Halutaan parempaa sisäilmaa ja vedoton asunto. Ilmantiiveyden kanssa käsi kädessä kulkee hyvä ilmanvaihto, jota ilman asumisen mukavuus on puutteellista, Jokinen selittää.

Tiivis talo syntyy huolellisella työllä

Jokinen sanoo, että ilmatiiviin talon rakentaminen vaatii ainoastaan suurta huolellisuutta. Sen rakentaminen onnistuu osaavalta yhtä nopeasti kuin hatarasti tiivistetyn talon pystytys.

Uusien pientalojen ilmatiiveys oli Vertian toteuttamien mittausten mukaan (otanta noin 800 taloa) keskimäärin 1,4. Mitä lähempänä nollaa luku on, sen parempi. Tampereen Teknillisen Yliopiston vajaan 200 pientalon tutkimusotannassa vanhojen talojen ilmatiiveys oli keskimäärin 3,7. Nämä lukemat eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä Vertian tutkimuksessa oli mukana parhaiten tiivistettyjä taloja, ja TTY:n otannassa puolestaan taloja 1970-luvun lopulta aina 2000-luvulle.

Energiatodistusta tehtäessä vanhat talot saavat ilman mittauksia ilmanvuotoluvun 4, ennen vuotta 2003 rakennetut luvun 6. Mittauksella luku osoittautuu yleensä pienemmäksi.

Yhden epävirallisen arvion mukaan omakoti- ja rivitalojen laskennallisten ilmavuotojen kautta valuu energiaa hukkaan vuosittain jopa satojen miljoonien eurojen edestä. Tämä säästöpotentiaali olisi hyödynnettävissä tiivistämällä vuodot.

Eniten vuotokohtia löytyy Vertian tutkimuksen mukaan ovista ja ikkunoista, seuraavaksi eniten ala- ja yläpohjasta. Ovissa ongelman aiheuttaa useimmiten huono säätö, joka on helposti korjattavissa.

Kosteuden tulee mennä talon läpi

Ilmatiivis talo ehkäisee haitallisten radonin, mikrobien ja hajujen tunkeutumista sisään. Tärkein asia on kuitenkin se, että kosteus pysyy poissa rakenteista. Näin ehkäistään sisäilmaongelmat, kuten homeen syntyminen.

− Tietoisuus tiiveyden merkityksestä lisääntyy hiljalleen. Talotehtaat sisällyttävät mittauksen yleensä kokonaishintaan, koska tiiveysmittaus on yksi osoitus laadusta. Joskus tiiveysmittaus tilataan juuri ennen muuttotarkastusta, yleensä rakennustarkastajan kehotuksesta. Paras ajankohta olisi kuitenkin, kun höyrysulku on valmis, mutta kattopaneeleita ei ole asennettu. Tämä tapahtuu suunnilleen uudisrakentamisen puolivälissä.

− Tällöin vuotokohdat voi vielä helposti paikata ilman, että mitään tarvitsee purkaa. Hirsitalojen kohdalla valistus on erityisen tärkeää, koska talon hengittävyys on sekaannusta aiheuttava käsite. Talon hengittäminen ei tarkoita sitä, että ilma vuotaa sen läpi. Sen sijaan kosteuden tulee mennä talon läpi, Topi Jokinen painottaa.

Vertian palveluihin talotehtaille kuuluu, että se antaa listan korjattavista kohdista asennusporukoiden mukaan. Siten jokainen talonasentajaryhmä tietää, minkä kohtien tiivistämiseen tulee kiinnittää huomiota. Vertia myös kouluttaa ryhmiä tarvittaessa.

Lisää ilmatiiviydestä ja raportti v. 2012−2014:
http://www.vertia.fi
http://www.vertia.fi/images/raportit/Ilmatiiveys%20ja%20vuotokohdat%20uusissa%20pientaloissa%204-2014.pdf


Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010