• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
24.4.2015

hedman_2.jpg

Professori Markku Hedman, Tampereen teknillinen yliopisto

Pientaloteollisuus PTT aloitti viime vuoden lopulla projektin, jossa kehitetään kaupunkiympäristöihin soveltuvia pientalokonsepteja. Kehitystyön tekevät Tampereen teknillisen yliopiston asuntosuunnittelun jatkokurssilaiset professori Markku Hedmanin johdolla. Kaupunkimaisen pientaloasumisen uudet konseptit -projektissa pyritään yhdistämään suomalaisten suosikkiasumismuoto, pientalo, ja jatkuvasti vahvistuva asumisen suuntaus, tiivis kerrostaloasuminen kaupungissa tai sen kupeessa.

Pientaloteollisuuden yrityksillä ei ole ollut tarjota ratkaisuja tiiviiseen kaupunkirakenteeseen, kuten ei kaavoittajillakaan käytettävissään vaihtoehtoja asuinkerrostalojen rinnalle. Kevään aikana projekti etenee ideointivaiheesta suunnitteluun. Loppuvuodesta 2015 kootaan tulokset. Tavoitteena on päästä myös rakentamaan ensimmäisiä pilottialueita tehtyjen suunnitelmien pohjalta.

− Tavoitteenamme on luoda uusi markkina perinteisen pientalorakentamisen rinnalle. Pientaloteollisuus haluaa vastata nykyaikaisiin asumistarpeisiin ja luoda samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia pientalo- ja rakennustuoteteollisuuden toimijoille, Markku Hedman kertoo.

Haasteina pientalorakentamisen tyrehtyneen kasvun saamiseksi nousuun on Hedmanin mukaan muun muassa väestöpohjan muutos eli ikääntyvien suhteellisen osuuden kasvu, monikulttuurisuuden lisääntyminen ja asumisen sekä vapaa-ajanviettotapojen muutokset.

− Aiempiin kaupunkipientalojen kehityshankkeisiin verrattuna tämä poikkeaa siinä, että nyt ei suunnitella yksittäisiä talotyyppejä, vaan kokonaisvaltaisesti koko kaupunkimaisen pientaloalueen ideaa. Siitä on tarkoitus tehdä käytännön työkalu koko rakennusalalle, kaavoittajista talotehtaisiin. Samalla etsitään erilaisia talotypologioita, joita ovat esimerkiksi pienkerrostalo, townhouse ja kaupunkivilla. Ratkaisumalleissakin on tarjottava vaihtoehtoja, kuten ryhmä- tai loft-rakentaminen, Hedman painottaa.

Kerromme loppuvuonna PTT:n uutiskirjeessä projektin tuloksista ja pilottikohteiden tilanteesta.

Lisätietoja:

Pientaloteollisuus PTT ry
Projektipäällikkö, johtaja Kimmo Rautiainen
p. 0400 381 444, kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi.

Tampereen teknillinen yliopisto, arkkitehtuurin osasto
Asuntosuunnittelun professori Markku Hedman
p. 040 702 4884, markku.hedman a tut.fi


Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010