• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
26.1.2016

Uuden omakotitalon keskimääräinen neliöhinta on hiukan alle 2 000 € ilman tonttia. Toteutuneeseen kustannukseen voi vaikuttaa varustetason valinnoilla sekä omalla työpanoksella. Kun kotitalous toimii itse rakennuttajana, se saa edullisia asuinneliöitä siinäkin tapauksessa vaikka teettäisi kaikki työt. Rakentamisen kustannukset ovat nousseet reippaasti 2000-luvulla, mutta siitä huolimatta omakotitaloon syntyy edullisimmat asuinneliöt. Pientaloteollisuuden tavoitteena on kevään aikana tuoda esiin ehdotuksia siitä, missä voitaisiin alentaa rakentamisen kustannuksia.

talo_130

Kuva: RTT, Muuratut rakenteet

Keskimääräisen omakotitalon nettoala on tällä hetkellä 170 m². Keskimääräisen, ns. indeksitalon rakentamisen kustannusarvio on 326 000 €, jolloin neliöhinnaksi muodostuu 1 920 € (Lähde: Rakennustutkimus RTS Oy). Keskiala antaa hieman väärän kuvan tyypillisestä omakotitalorakentamisesta, sillä lukumääräisesti rakennetaan eniten 120–140 m²:n taloja. Esimerkiksi 130 m²:n talon kustannusarvio tyypillisellä varustelutasolla on noin 250 000 €. Lopullinen talon hinta riippuu luonnollisesti omista valinnoista.

Rakennustutkimus RTS:n tutkimustietoihin perustuva omakotitalon kustannuslaskuri löytyy osoitteesta http://www.suomirakentaa.fi/kustannuslaskurit. Laskuri on helppokäyttöinen työkalu kustannusten arviointiin. Talon kustannukset on jaoteltu 20 osa-alueeseen, jossa kussakin voi valita tähtiluokan työn vaativuuden tai varustelutason mukaan.

Normitalkoille on tarvetta – tavoitteena kohtuuhintainen asuminen

Rakentamisen kustannukset ovat nousseet 2000-luvulla useiden eri rakentamisen määräysten vuoksi. Vuonna 2002 keskimääräisen omakotitalon neliö hinta oli 1000 €/netto-m². Jos verrataan pelkästään nimellisarvoja, keskimääräinen neliöhinta on noussut 92 %. Rahan ostovoima on toki kuluneen ajanjakson aikana muuttunut. Kun otetaan rahan arvon muutos huomioon, keskimääräinen neliöhinta on noussut 59 % mikä on edelleen paljon. Sen vuoksi on tärkeää, että pientalorakentamisen puolella etsitään kehityskohteita, joissa säätelyä voitaisiin sujuvoittaa ja yksinkertaistaa.

Pientaloteollisuus tekee kevään aikana ehdotuksia, joiden tavoitteena on tarpeettomia kustannuksia aiheuttavien säännösten purku ja muuttaminen. Rakentamismääräysten pykälien muuttamisen lisäksi säästöjä voidaan saavuttaa hyödyntämällä sähköisiä neuvottelutyökaluja rakennusvalvontojen kanssa sekä yhtenäistämällä rakentamismääräysten tulkintaa eri kunnissa. Alan toimijat ovat nostaneet esiin myös kaavoituksen, jossa turhan yksityiskohtaiset kaavamääräykset nostavat rakentamisen hintaa. Toisaalta tontin rakentamisalueen tarkemmalla määrityksellä voitaisiin välttyä kustannuksia nostavilta palorakenteilta.

Myös tonttien hintatasolla on luonnollisesti merkitystä. Omakotitalon keskihinta Suomessa on noin 50 000, mutta pääkaupunkiseudulla keskihinta lähentelee 200 000 euroa. Tonttien hintatasoon voitaisiin vaikuttaa kaavoittamalla tontteja reilusti nykyistä enemmän.

Tulemme palaamaan omakotirakentamisen kustannuksiin tulevissa uutiskirjeissä.


Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010