• Etusivu
 • Ajankohtaista
 • PTT
 • Toiminta
 • Hyötytietoa
 • Tutkittua tietoa
 • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
2.2.2016

Alle 100 m²:n omakotitaloa pidetään pienenä, mutta hyvin suunniteltuna se tarjoaa omakoti-taloasumisen mukavuudet kohtuukustannuksilla. Pienten perheiden lisäksi kompakti omakotitalo sopii myös yhden ja kahden hengen talouksille. Asuntorakentaminen painottuu tulevina vuosina kasvukeskuksiin, joissa vaaditaan maankäytöltä tehokkuutta. Kompakti omakotitalo on yksi ratkaisuvaihtoehto kasvukeskusten asuntorakentamiseen – niin uusilla asuinalueilla kuin täydennysrakentamisessa.

Kotitalouksien keskikoko pienenee. Vuonna 2014 Suomessa oli 2,6 miljoonaa kotitaloutta, joista 75 % oli yhden tai kahden hengen talouksia (Tilastokeskus). Kolmen hengen ja siitä suurempien kotitalouksien lukumäärä on pienentynyt vuodesta 2000 vain hieman, mutta niiden suhteellinen osuus on laskenut verrattuna 1- ja 2-hengen asuntokuntiin.

perhekoko

Kuva 1: Erikokoisten asuntokuntien määrän kehitys 2000-2014 (Tilastokeskus)

Tulevien vuosien asuntorakentaminen painottuu kasvukeskuksiin. Tammikuussa julkaistun Asuntotarve 2040 -selvityksen mukaan vuoteen 2040 mennessä tarvitaan 760 000 uutta asuntoa – yli 30 00 asuntoa joka vuosi. Neljäntoista suurimman kaupunkiseudun osuus asuntorakentamisesta on lähes 90 %.

Valtaosa suomalaisista haluaa asua omakotitalossa. Omakotitalo on toivotuin asumismuoto, ja omakotiasujat viihtyvät kodeissaan parhaiten (Asumisbarometri 2010). Tulevien vuosien kasvukeskuksiin painottuvassa rakentamisessa kannattaa yhdistää korkeaa kerrostalorakentamista mutta myös tarjota omakotitalorakentamisen mahdollisuuksia.

Kun yhdistetään muutokset kotitalouksien koossa, muuttoliike kasvukeskuksiin ja suomalaisten asumistoiveet, voi veikata kasvavaa kysyntää pienille omakotitaloille. Kompaktin omakotitalon etuja:

 • Tarvitsee pienen tontin, joka helppo hoitaa, mutta on riittävä vaikkapa pientä kasvimaata varten
 • Kuluttaa vähän energiaa – ylimääräisiä neliöitä ei kannata lämmittää
 • On edullinen rakentaa ja asua – pienen tontin ja talon saa kohtuullisella kustannuksella
 • Helppo siivota ja huoltaa
 • Soveltuu täydennysrakentamiseen

Kaikkien Pientaloteollisuus PTT ry:n jäsenyrityksien mallistosta / ideakirjastosta löytyy alle 100 m²:n taloja.

Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010