• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
28.4.2016

Energiatehokas rakentaminen edellyttää entistäkin huolellisempaa työtä työmaalla, jotta tavoiteltu energiatehokkuustaso saavutetaan rakenteiden kannalta turvallisesti. Motivan koordinoiman BUILD UP Skills -projektin tavoitteena oli saada aikaan laatua parantava koulutus- ja muutosprosessi sekä auttaa saavuttamaan rakennusalalle asetetut energiatehokkuustavoitteet. Projektissa tuotettiin koulutusohjelmia ja opetusmateriaalia, joihin koottiin energiatehokkaan rakentamisen parhaita käytäntöjä erityisesti työmaakäyttöön. Keväällä 2016 päättyneen projektin aineistot ovat vapaasti ladattavissa Motivan sivuilla.

Energiatehokkaan rakentamisen työmaaoppaaseen on koottu keskeisiä käytännön läheisiä ohjeita työmaalle 10 eri aiheesta. Opasta voidaan käyttää työhön perehdyttämiseen tai erikoisurakoiden aloituspalaverissa, mutta se on kompakti paketti, joka kaikkien rakennusalan toimijoiden tulisi tuntea.

Työmaaoppaan lisäksi 10 teemasta on koottu selkeät Energiatehokkaan rakentamisen kalvosarjat, jotka on suunnattu rakentamisesta jo hiukan tietäville. Materiaaleja voi käyttää sekä luokkahuoneopetuksessa että itseopiskelumateriaalina. Opetusmateriaalit on julkaistu suomen lisäksi ruotsiksi, venäjäksi, viroksi ja englanniksi.

Materiaalit ovat saaneet hyvää palautetta rakennusalan ammattilaisilta. Aineistot ovat vapaasti ladattavissa osoitteessa http://motiva.fi/buildupskills.

Hankkeen toteuttivat Motiva Services Oy, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Työtehoseura TTS. Motiva vastasi hankkeen koordinoinnista ja viestinnästä, TTY tuotti koulutusmateriaalin ja TTS vastasi koulutuksen kehittämisestä.


Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010