• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
29.4.2016

PTT:n ja TTY:n yhteisprojektin tulosseminaarissa esiteltiin TALOPALETTI – ratkaisumalleja urbaaniin pientaloasumiseen -opas YM:n tiloissa huhtikuun alussa. Tilaisuus herätti suurta kiinnostusta ja tilaisuuteen osallistui yli 90 aiheesta kiinnostunutta kaavoittajaa, taloteollisuuden ja median edustajaa. Kaupunkipientalorakentaminen edellyttää kaavoittajien ja rakentajien yhteistyötä – TALOPALETTI on hyvä lähtölaukaus tälle vuoropuhelulle.

Hallitussihteeri Maija Neva ympäristöministeriöstä esitteli tilaisuuden aluksi kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittamista edistävän työryhmän työtä.

Professori Markku Hedman esitteli TTY:n työryhmän laatimaa TALOPALETTI-opasta. Oppaaseen on koottu kattava valikoima asumisen ratkaisuja, joissa on pientaloasumisen laadullisia ominaisuuksia. Kuuteen katergoriaan ryhmiteltyjä ratkaisumalleja oli yhteensä 20. Oppaassa esiteltiin yli 90 eurooppalaista esimerkkiä toteutetuista kohteista.

Kommenttipuheenvuoroissa kiitettiin oppaan sisältöä ja tarpeellisuutta. Myös hyviä jatkokehitysaiheita tuotiin esiin.

Tampereen kaupungin asemakaavapäällikkö Elina Karppinen korosti sitä, että suunnittelu lähtee liikkeelle alueen ympäristön ominaisuuksista. Lisäksi hän kertoi, että kumppanikaavoituksesta on ollut hyviä kokemuksia.

Projektipäällikkö Pia Sjöroos Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta esitteli Helsingissä tehtyä työtä townhouse-rakentamisen edistämiseksi. Sjöroos esitti myös paikalla oleville taloteollisuuden edustajille suoran toiveen tiiviiseen ympäristöön soveltuvista mallistoista ja konsepteista. Lopuksi Sjöroos kävi läpi esimerkkejä Helsingissä toteutetuista kaupunkipientaloalueista sekä esitteli tulevia asuinalueita, jonne kaupunkipientaloja tullaan kaavoittamaan.

HYPOn toimitusjohtaja Ari Pauna toi esiin omassa kommenttipuheenvuorossaan suomalaisten toiveen asua omistusasunnossa ja omakotitalossa. Hän oli myös huolissaan asuntojen hinnoista ja esitti suuntaa-antavaksi tavoitehinnaksi enintään 3 500 €/m² tonttikustannuksineen. Pauna piti kaupunkipientaloja rahoittajan näkökulmasta kiinnostavina, sillä niitä voidaan toteuttaa myös aluerakentamisella ja ne mahdollistavat asunto-osakeyhtiömuotoisen hallinnan. Oikeilla paikoilla palveluiden ja liikenneyhteyksien lähellä myös niiden vakuusarvo on rahoittajan kannalta riittävä.

Tilaisuuden lopuksi Kimmo Rautiainen PTT:stä esitti taloteollisuuden näkökulmia sekä toiveen kuntien ja taloteollisuuden yhteistyöstä ja vuoropuhelusta kaupunkipientaloasumisen jatkokehityksessä.

Seminaariesitykset ja linkki TALOPALETIN lataussivulle löytyy täältä:
Talopaletti-opas


talopaletti_seminaari_1
TALOPALETIN julkistustilaisuuteen osallistui kaavoittajia 15 kunnasta (Kuva PTT ry).Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi)


Takaisin

Verkkovaraani 2010