• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
Omakotirakentamisen positiivinen vire jatkuu

Tonttitarjonta ja uusien määräysten tulkintalinjaukset alkaneen vuoden haasteina

Kirjoitus on julkaistu PTT:n uutiskirjeessä helmikuussa 2018

Vuosi 2017 oli positiivinen omakotirakentamisen suhteen. Kaiken kaikkiaan viime vuonna käynnistyi 7 300 omakotitalohanketta. Myös alkanut vuosi näyttää hyvältä vuodenvaihteen tilauskantojen valossa, ja omakotitaloaloituksia odotetaan kertyvän yli 8 000. Sopivan tonttitarjonnan lisäksi tavoitteen saavuttaminen edellyttää sujuvia lupaprosesseja - vuoden vaihteessa astuivat voimaan uudet rakentamista koskevat asetukset ja kevään aikana haetaan linjauksia niiden käytännön soveltamiselle.

Omakotirakentamisessa on ollut positiivinen vire jo muutaman vuoden ajan. Kuluttajaluottamusindeksi ja omakotirakentamisen määrä kääntyivät kasvuun samaan aikaan vuoden 2015 lopussa. Kuluttajaluottamusindeksi saavutti tammikuussa Tilastokeskuksen mittaushistorian korkeimman arvon. Tähän suhteutettuna omakotirakentamisen määrän nousu on ollut erittäin maltillista, kun huomioidaan, että asumistoivetutkimukset kerta toisensa jälkeen osoittavat omakotiasumisen toivotuimmaksi asumismuodoksi.

Pientaloteollisuus PTT ry:n tärkein teema vuonna 2018 on kaavoitus. Riittämätön tonttitarjonta on tällä hetkellä merkittävin omakotirakentamista rajoittava tekijä. Kuntien aktiivisella ja pitkäjänteisellä kaavoituspolitiikalla onkin erityisen suuri vaikutus siihen, miten suomalaiset voivat toteuttaa asumisen toiveitaan. On kuntia, jotka ovat onnistuneet tässä hyvin, mutta erityisesti niillä kunnilla, joilla ei ole omaa maanomistusta, tarvitaan aktiivisia toimia kuten esimerkiksi maankäyttösopimuksia yksityisten maanomistajien kanssa.

Kaupungistuminen on käynnissä oleva muutostekijä. Pientalorakentaminen on muun asuntorakentamisen lailla painottunut kasvukeskuksiin ja niiden ympäristöihin. Kaupungistumishuumassa unohtuu kuitenkin se, että moni suomalainen arvostaa enemmän rauhallisia asuinympäristöjä kasvukeskusten ulkopuolella. Tarvitaankin monipuolista tonttitarjontaa vastaamaan erilaistuvia toiveita.

Uudet rakentamista ohjaavat asetukset astuivat voimaan vuoden vaihteessa. Ympäristöministeriö on joutunut valmistelemaan niitä suurella kiireellä, mikä näkyy mm. siinä, että suuri osa asetuksista julkaistiin vain päiviä ja viikkoja ennen vuodenvaihdetta. Asetuksia tukevia ohjeita ei ole vielä julkaistu ja kevään aikana rakennusvalvonnoissa haetaankin uusia linjauksia uusien asetuksien käytännön tulkinnassa.

Määräysten muuttuessa pientaloteollisuutta huolettaa myös rakentamisen kustannusten nousu. Tuntuu siltä, että määräyksiä uudistettaessa ei tarkastella riittävästi muutosten kustannusvaikutuksia. Lisäkustannukset koituvat aina loppupeleissä omakotitaloa rakentavan perheen maksettavaksi.

Mikko Tahkola
Pientaloteollisuus PTT ry:n hallituksen puheenjohtaja

 

Mikko_Tahkola

PTT:n hallituksen puheenjohtaja ja Jukkatalo Oy:n toimitusjohtaja Mikko Tahkola

Verkkovaraani 2010