• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
Pientaloteollisuuden kaavoituskannanotto

Pientalo on osa modernia kaupunkia

(Kirjoitus on julkaistu PTT:n uutiskirjeessä syyskuussa 2017)

Kaupungistuminen on nyt voimakas trendi. Rakentaminen painottuu tulevina vuosina kasvukeskuksiin, kehyskuntiin ja kasvukäytäviin. Kaupungistuminen ei kuitenkaan poissulje pientalorakentamista. Asuntorakentamisen ohjaamisessa ja kaavoituksessa tulisi huomioida myös ihmisten toiveet: valtaosa suomalaisista viihtyy parhaiten pientaloissa. Kuntien kannalta monipuolinen tonttitarjonta on kilpailutekijä.

Pientaloista löytyy monipuolisia ratkaisuja kaupungistuvaan Suomeen. Arvostettu arkkitehti ja rakennusneuvos Olli Lehtovuori nostikin kaupunkiomakotitalot esiin tuoreessa kirjoituksessaan (”Kaupunkiomakotitalo on hyvä vaihtoehto", HS 10.9.2017).

Kaupunkimaiset pientalot, vanhojen asuinalueiden täydennysrakentaminen ja asunto-osakeyhtiömuotoiset pientalot ovat esimerkkejä uusista ratkaisuista, jotka mahdollistavat asukkaiden toiveiden mukaista asumista. Omakotirakentaminen on ammattimaistunut: noin 85 % uusista omakotitaloista toteutetaan erilaajuisina talopaketteina tai avaimet käteen -toimituksina. Asiakkaan rooliksi jää entistä useammin rakennuttaminen ja valintojen tekeminen.

Pientalovaltainen asuinalue nousee tutkimuksissa kerta toisensa jälkeen toivotuimmaksi asuinympäristöksi. Pientaloalueet koetaan rauhallisiksi, turvallisiksi ja yhteisöllisiksi – naapurit tunnetaan. Oma päätäntävalta ja oma piha ovat pientaloasumisen arvostettuja laatutekijöitä. Omalla päätäntävallalla on suora yhteys asumiskustannuksiin, jotka omakotitaloissa ovat neliötä kohden noin puolet verrattuna tyypilliseen kerrostaloon.

Kunnat ovat avainasemassa siinä, mihin suuntaan asuntokantamme kehittyy. Monipuolinen tonttitarjonta on kilpailutekijä kunnille koosta riippumatta. Tuleva sote-uudistus siirtää sosiaalikustannukset kunnilta maakunnille. Tällä saattaa olla yllättävä vaikutus kuntien asukasrakenteeseen. Jatkossa kunnilla on mahdollisuus kilpailla monimuotoisella tonttitarjonnalla uusista asukkaista.

Tämän uutiskirjeen yhteydessä julkaistiin piirrosvideona PTT:n kaavoituskannanotto: Pientalot ovat osa modernia kaupunkia

Pientaloteollisuus PTT ry
Tuomo Aine
Hallituksen puheenjohtaja
 

TuomoAine

PTT:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Aine / Kastelli-talot Oy


Talvokangas

Pientalorakentamista voidaan tehdä erittäin hyvällä tontti- ja aluetehokkuudella. Esimerkkinä Oulun Talvikankaan alue. (Kuva: Google Maps)

Tutustu alueeseen GoogleMapsissä:
Oulun Talvikangas


Pientaloteollisuuden kaavoituskannanotto piirrosvideona:

Verkkovaraani 2010