• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
PTT:n hallituksen varapuheenjohtaja Tapio Pitkänen

Miksi tarvitaan uusi Omakotitalo-Arava?

Kirjoitus on julkaistu PTT:n uutiskirjeessä 2.2.2016

Rahoitusalan systeemisten riskien hallitsemiseksi on alan sääntelyä jatkuvasti kiristetty. Basel-säännösten vaikutukset yhdessä kansallisten lakien ja FIVA:n tulkintojen kanssa on johtanut tilanteeseen, jossa keskituloinen perhe ei saa rahoitusta uuden omakotitalon rakentamiseen, mutta samanhintaiseen uuteen huoneistoon rahoitus järjestyy.

Asuntokauppalain mukainen RS-järjestelmä takaa, että tiukan paikan tullen, kuten grynderin konkurssin osuessa kohdalle, asunto-osakeyhtiöstä huoneiston ostava ei jää nuolemaan näppejään. Mitään vastaavia toimenpiteitä ei ole omakotitaloa rakennuttavan perheen turvaksi. Rakentajaperhe kantaa riskin kokonaan itse. Tästä syystä pankki arvioi omakotitaloon liittyvän riskin kokonaan toiseen luokkaan.

Omakotitalojen rakentaminen on patoutunut heikosta rahoituksen saatavuudesta johtuen

Kaikkien tutkimusten mukaan Suomen suosituin asumismuoto on omakotitalo. Tällä hetkellä omakotitaloja rakennetaan historiallisen vähän. Normaalin 10 000 talon sijaan vuodessa rakennetaan vain vähän yli 5 000 taloa. Tekosyitä alhaiseen volyymiin on löydetty milloin yleisen taloustilanteen aiheuttamasta luottamuspulasta milloin kaupungistumisen aiheuttamasta laadullisesta ja määrällisestä tonttipulasta. Välillisesti kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta todellinen syy omakotirakentamisen alhaisen määrään löytyy rahoituksen vakuusvaatimuksista. Jatkuvasti tiukentunut lainapolitiikka on estänyt monien omakotitaloprojektien käynnistymisen ja talojen kysyntä on patoutunut.

Omakotitalo on edullinen ratkaisu kaupungistuvan Suomen asuntotarpeeseen

Rakentajaperheen rooli on muuntautunut rakennuttajaperheeksi, jonka palveluksessa ovat pääsuunnittelijat sekä vastaava työnjohtaja. Suuri osa omakotitaloista toteutetaan avaimet käteen periaatteella, jolloin työ etenee sujuvasti alan ammattilaisten käsissä yhteiskunnan velvoitteisiin sitoutuen.

Omakotitalot suunnitellaan asiakkaan tarpeiden ja kaavamääräysten mukaisesti. Omakotitalon keskimääräiset rakentamiskustannukset ovat noin 1920 € /m² [Suomirakentaa.fi]. Kaupunkiomakotitalot ovat tyypillisesti 50 m² – 150 m² kokoisia. Vaikka rakentamisen kustannuksiin pitääkin lisätä tonttikustannukset, niin omakotitalon hankintakustannus on edullinen.

1 500 suomalaisen perheen unelma mahdollistuu ja samalla syntyy 7 500 työpaikkaa Suomeen

PTT esittää, että omakotitalon rakentamiseen haetun omistusasuntolainan valtiontakaus nostettaan 80 000 euroon tai enintään 30 prosenttiin rakennettavan talon kustannusarviosta. PTT:n laskelmien mukaan malli lisää vuositasolla omakotialoituksia 1 500 kappaleella. Mallin myönteinen työllistävä vaikutus on 7 500 henkilötyövuotta. Malli lisää niin ikään julkisen sektorin verotuloja 195 – 220 miljoonalla eurolla.

PTT:n esittämä malli ei ole tuki, vaan maksullinen palvelu. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA saa jokaisesta myöntämästään takauksesta käsittelymaksun. PTT:n esityksen mukaisista maksuista kertyvä summa kattaa ne kulut, joita harvalukuisista realisoituneista takauskorvauksista koituu.

Mallin vaikutukset ovat näin ollen kaikilta osin myönteisiä. Se ei aiheuta kustannuksia valtiolle, ei vähennä asunto-osakeyhtiömuotoista rakentamista, eikä myöskään lisää pankkien riskitasoa. Tämä malli tuottaa vain voittajia – ja koteihinsa tyytyväisiä suomalaisia.

 

Tapio_Pitkanen

PTT:n varapuheenjohtaja Tapio Pitkänen, Omatalo Oy.

Verkkovaraani 2010