• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
Kuntavaalit keväällä 2017

Kunnat ovat avainasemassa kohtuuhintaisen asumisen edistämisessä

Kirjoitus on julkaistu PTT:n uutiskirjeessä helmikuussa 2017

Keväällä järjestetään kuntavaalit. Toivon, että kohtuuhintainen ja asukkaiden toiveiden mukainen asuminen nousee yhdeksi vaalikeskustelujen aiheeksi. Kunnilla on kaavoitusmonopoli, joten ne ovat avainasemassa tonttitarjonnan ja sen myötä kohtuuhintaisen asumisen edistämisessä. Monipuoliset asumisen vaihtoehdot ovat vetovoimatekijöitä kunnille koosta riippumatta.

PTT:n tavoitteena on nostaa omakotirakentaminen näkyvämmin mukaan asuntorakentamisen keskusteluun. Tällä hetkellä asuntorakentamisen keskustelu on painottunut kaupungistumiseen ja kärjistetysti pieniin vuokra-asuntoihin kerrostaloissa. PTT:n näkemyksen mukaan tarvitaan monipuolisempaa tarjontaa asumiseen, sillä monille pientaloasuminen tarjoaisi mieluisamman vaihtoehdon.

Omakotiasumista voidaan toteuttaa hyvin erilaisilla maankäytön tehokkuuksilla. Urbaania ja tiivistä pientalorakentamista tulisi kaavoittaa urbaaniin ympäristöön, missä pienemmän tontin vastineeksi saadaan paremmat joukkoliikenneyhteydet ja palvelut. Täydennysrakentamisessa on suuri potentiaali. Vanhojen, väljien omakotialueiden tonttien omistajia voitaisiin sopivilla porkkanoilla kannustaa hyödyntämään jäljellä oleva rakennusoikeus. Kompaktit pientalot voisivat olla laajemminkin väline taajamien ja vaikkapa lähiöiden tiivistämisessä. Edelleen tarvitaan soveltuviin paikkoihin myös väljää omakotitaloasumista, joka tarjoaa monien mielestä viihtyisän ja rauhallisen asumisympäristön.

Kunnilla on kaavoitusmonopoli eli ne vastaavat maankäytön suunnittelusta alueellaan. Yksi keino kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi on tonttitarjonnan selvä lisääminen. Tontteja tarvitaan erilaisille asuinrakennuksille omakotitaloista kerrostaloihin. Monipuolinen asumisen tarjonta houkuttelee uusia asukkaita ja sitouttaa nykyisiä. Määrän lisäksi tonttitarjonnan laadulla on merkitystä – erityisesti liikkumisen ja lähipalveluiden toimivuus ovat tärkeitä.

Omakotirakentamisen määrät ovat 2010-luvulla kuta kuinkin puolittuneet siitäkin huolimatta, että omakotiasumisen suosiossa vastaavaa pudotusta ei ole tapahtunut. PTT:n tilastojen mukaan pohjakosketus omakotirakentamisessa nähtiin vuoden 2015 lopulla, jonka jälkeen määrät ovat tasaisesti kasvaneet. Vuodelle 2017 odotetaan noin 7 000 uutta omakotitaloa.

Omakotirakentamisen piristyminen on myös kuntien ja koko yhteiskunnan kannalta positiivista. Omakotirakentaja kattaa veroina ja muina maksuina aiheuttamansa kulut jo rakentamisen aikana. Lisäksi jokainen rakennettu omakotitalo työllistää 4-5 henkilötyövuoden verran.

Asumisen kehittämisessä tulisi huomioida nykyistä enemmän asukkaiden toiveita. Mikä positiivinen kerrannaisvaikutus onkaan sillä, että asumistoiveet toteutuisivat paremmin lisäten asukkaiden viihtyvyyttä ja onnellisuutta?

Kimmo Rautiainen
Johtaja
Pientaloteollisuus PTT ry
 

Kimmo_Rautiainen

Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry

Verkkovaraani 2010