• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
PTT:n hallituksen puheenjohtaja Saku Sipola

Ryhdytään rakentamaan suomalaisia kuunnellen

Kirjoitus on julkaistu PTT:n uutiskirjeessä 29.4.2015

Pientaloteollisuus PTT ry. onnittelee valittuja kansanedustajia. Toivomme, että uusi eduskunta, toimintansa aloittava hallitus ja kunnat lähtevät suomalaisten toiveita kuunnellen oikaisemaan suomalaisen asuntorakentamisen vääristymää.

Suomalaiset haluavat asua pientalossa. Hypon Asuminen 2014 -tutkimuksessa seitsemän kymmenestä suomalaisesta piti omakotiasumista ihanteellisena asumismuotona. Samaan tulokseen ovat päätyneet kerta toisensa jälkeen useiden eri organisaatioiden toteuttamat tutkimukset.

Suomalaiset tarvitsevat monipuolisia asumisen ratkaisuja eri elämäntilanteisiin – mieluiten nykyistä rikkaampaa vaihtoehtojen kirjoa. Yhteiskunnan ohjaus kuitenkin vie Suomea yksipuolisesti kerrostalomaisempaan suuntaan. Ikään kuin luonnon lakina rakennamme Suomea muille kuin suomalaisille, sillä halu asua pientalossa on yhteinen kaikille tulo- tai sosiaaliluokille. Todellinen kansan tahto.

Vääristymä on syntynyt nopeasti: Vuonna 2005 erillisiä pientaloja rakennettiin yli 16000 ja kerrostaloasuntoja noin 12000. Vuonna 2014 kerrostaloasuntoja valmistui liki 16000, mutta omakotitaloja enää 6000. Omakotivaje, kansalaisten asumistoiveiden ja rakentamisen todellisuuden ristiriita, on huima. Vallitsevan, yksipuolisen kehityksen mielekkyyden haastaa tässä uutiskirjeessä esiteltävä Helsingin yliopiston professori Matti Kortteisen tutkimusryhmän toteuttama KatuMetro-asumistyytyväisyystutkimus.

Valtio ja kunnat voivat kääntää kehityksen. Omakotiasumisella on luonteva rooli yhtenä kohtuuhintaisen asumisen muotona, sillä omakotitaloihin syntyvät Suomen edullisimmat asunnot. Pientaloasumisen mahdollisuuksia voidaan lisätä monin keinoin. Pientalorakentamista taajamissa voidaan lisätä kehittämällä kannusteita täydennysrakentamiselle, jolloin päästään tehokkaasti hyödyntämään olemassa olevaa infrastruktuuria. Varmistetaan riittävä määrä pientalotontteja tavoitteellisella kaavoittamisella, ylikaavoitetaan, kuten Eero Heinäluoma ja Matti Vanhanen viime syksynä ehdottivat.

Pientaloteollisuus ymmärtää roolinsa muuttuvassa maailmassa hyvin. Suomalainen pientaloteollisuus tarjoaa kuluttajille erilaisten perheiden yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin suunniteltuja pientaloja, jotka ovat edelläkävijöitä uusiutuvien energiamuotojen käytössä: puolet uusista omakotitaloista hyödyntää maalämpöä.

Perinteisen omakotiasumisen rinnalle kehitämme uudenlaista, kasvukeskuksiin, pienille perheille ja pienille tonteille soveltuvaa rakentamista. Kehitystoimintaan haemme kumppaneita ja voimavaroja niin valtiosta kuin kuntahallinnostakin. Esimerkin uuden luomisesta tarjoaa tässä uutiskirjeessä esiteltävä Pientaloteollisuus PTT ry:n ja Tampereen teknillisen yliopiston Markku Hedmanin ryhmän Kaupunkimaisen pientaloasumisen uudet konseptit -projekti.

Kohti monipuolisia asumisen ratkaisuja suomalaisia kuunnellen,

Pientaloteollisuus PTT ry.
Saku Sipola
hallituksen puheenjohtaja
 

sipola_saku_006_mod_210x210.jpg

PTT:n hallituksen puheenjohtaja Saku Sipola

Verkkovaraani 2010