• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
PTT:n hallituksen puheenjohtaja Saku Sipola

Suomalaisten asuminen kriisissä

Kirjoitus on julkaistu PTT:n uutiskirjeessä 9.12.2014
Suomalaisten perheiden mahdollisuus vaihtaa asuntoa elämäntilanteen muutosten mukaisesti on pahassa kriisissä. Syitä on lukuisia, kuten asumisen korkea veroaste, tarpeita ja toiveita vastaavien tonttien puute, yhteiskunnan yksisilmäinen vuokra-asumisen edistäminen ja omistusasumisen edellytysten heikentäminen sekä tiukkana jatkuvat pankkirahoituksen ehdot.

Yksipuolinen vuokra-asumisen edistäminen johtaa pysyviin varallisuusloukkuihin, sillä suomalaisen palkansaajan ainoa vaurastumisen väline on ollut omistusasunnon vaiheittain lunastaminen – nyt tämä mahdollisuus riistetään yhä useammalta. Samalla on huomattava, että vuokra-asuminen on kallein asumisen muoto Suomessa. Samoin kerrostaloihin syntyy Suomen kalleimmat asunnot. Puhumme siis kohtuuhintaisesta asumisesta, mutta kaikki ohjaus kohdistuu kalleimman hallintamuodon ja kalleimpien asuntojen lisärakentamiseen.

Kohtuuhintaisuutta kampittaa myös verotus. Uuden asunnon hinnassa verojen osuus on kesällä julkaistun RT:n ja VTT:n tekemän tutkimuksen mukaan yli 40 prosenttia. Yhdistettynä alati kiihtyvään rakentamisen normiston ja kaavamääräysten kiristämiseen olemme tilanteessa, että asuminen on kohtuuttoman kallista. Nopea kustannuskehitys koskee myös omakotiasumista, vaikka niihin rakentuvatkin Suomen edullisimmat asuntoeliöt. Verojen ohella omakotitaloasumisen kustannuksia nostaa kasvukeskusten aivan liian vähäinen tonttitarjonta, mikä on johtanut tonttihintojen nopeaan nousuun.

Asuntokantamme vääristyy entistä kerrostalovaltaisemmaksi. Suomalaisten niukka asumisväljyys kaventuu edelleen. Kehitys kulkee suomalaisten toiveita vastaan ja on ollut nopeaa: Vuonna 2009 sekä pientaloja että kerrostaloasuntoja valmistui noin 10000 kappaletta. Nyt pientaloja rakennetaan vain 6000 vuodessa, mutta kerrostalorakentaminen on noussut noin 16 000 asunnon tasolle. Kansalaisten toiveasumismuoto on kuitenkin omakotitalovaltainen: HYPO:n elokuisessa Asuminen 2014 -tutkimuksessa seitsemän kymmenestä suomalaisesta pitää omakotiasumista ihanteellisena asumismuotona. Samaa toistaa Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Nuorten tulevaisuudenkuvat maaseudun kehittämistyön lähtökohtana -tutkimus, joka kertoi omakotiasumisesta asumistoiveiden ylivoimaisena ykkösvaihtoehtona.

Suomalaiseen asumisen kriisiin löytyvät lääkkeet, jos vain haluamme toteuttaa kohtuuhintaista asumista. Verojen osuutta uuden asumisen kustannuksissa on laskettava, tonttitarjonnan riittävyys on varmistettava, edullisimpia perheasumismuotoja eli pientalovaltaista asumista on painotettava. Suomi ja suomalaiset kaipaavat ja ansaitsevat myös uusia asumisratkaisuja, jotka tyydyttävät ihmisten kaipuun inhimillisen mittakaavaiseen asuinympäristöön ja samalla vastaavat kaupungistumisen tehokkaamman maankäytön ja liikenteen ratkaisuihin.

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma ja toimitusjohtaja Matti Vanhanen näkevät tonttipulan nostavan sietämättömästi asumisen hintaa. He ehdottivat Pientaloteollisuuden syysseminaarissa ratkaisuksi selkeää pientalotonttien ylikaavoittamista. Lisääntynyt tarjonta laskisi tonttien hintatasoa ja säteilisi laajemminkin rakentamisen kustannuksiin. Omakotitalorakentaminen on ainoa asumisen muoto, jossa kuluttaja pääsee aidosti kilpailuttamaan kannaltaan parhaat ratkaisut ja haluamansa yritykset.

Pientaloteollisuuden yritykset haluavat panostaa uusien asumismuotojen luomiseen asumisen kriisiin ratkaisemiseksi. Pientaloteollisuus on käynnistämässä Tampereen kaupungin ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa hankkeen, jossa yhteistyössä luodaan uutta urbaania pientalorakentamista. Tavoitteena on inhimillinen mittakaava, riittävä tehokkuus ja kohtuuhintaisuus. Mielenkiintoa löytyy Helsingistäkin, joka marraskuussa julkaisi Visio 2050 yleiskaavaluonnoksen. Pientaloteollisuuden syysseminaarin yhteydessä Helsingin kaupunginsuunnitteluviraston päällikkö Mikko Aho ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki tarjosivat pientaloalalle yhteistyötä uusien kaupunkimaisten pientaloalueiden ja -ratkaisujen suunnittelemiseksi.

Asumisen kriisi ei ratkea yksisilmäisesti yhtä asumismuotoa tukemalla. Ratkaisu ei edellytä eri asumismuotojen vastakkainasettelua, sillä Suomi ja suomalaiset tarvitsevat monia asumisen vaihtoehtoja. Hyvä alku ongelman selvittämiselle olisi lähteä kehittämään tulevaisuuden rakentamista ja kaupunkeja kuuntelemalla suomalaisten toiveita.


Saku Sipola
Pientaloteollisuus ry hallituksen puheenjohtaja
 

Sipola_seminaari_2014

PTT:n hallituksen puheenjohtaja Saku Sipola,
Pohjolan Design-Talo Oy


Verkkovaraani 2010