• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
Rakentajaperheen etua ajamassa

PTT mukana sujuvoittamisessa ja normien purussa

Kirjoitus on julkaistu PTT:n uutiskirjeessä joulukuussa 2016


PTT:n Tekninen ryhmä on aktiivisesti mukana vaikuttamassa säännösten sujuvoittamiseen ja normien purkuun, jotka ovat myös hallituksen kärkihankkeita. Olemme laatineet perusteltuja ehdotuksia sellaisiin määräysten kohtiin, jotka aiheuttavat mielestämme tarpeettomia kustannuksia. On tärkeää, että säännökset ohjaavat ratkaisuihin, jotka ovat rakentajaperheelle kustannustehokkaita ja turvallisia koko rakennuksen elinkaaren ajan. Talotoimittajien kannalta on tärkeää, että määräykset eivät johda riskialttiisiin rakenteisiin, sillä teollisuus kantaa vastuun toteutetuista ratkaisuista pitkään.

Teknisessä ryhmässä on edustettuna noin puolet PTT:n jäsenyrityksestä. Tällä hetkellä tärkeimpänä tavoitteena on tehdä rakentavia ja perusteltuja ehdotuksia sellaisiin määräysten kohtiin, joiden katsotaan aiheuttavan tarpeettomia lisäkustannuksia rakentajaperheelle.

Rakentamista ohjaavien määräysten tulee ohjata ratkaisuihin, jotka ovat turvallisia, pitkäikäisiä ja kustannustehokkaita. Esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen aiheuttaa rakentamisvaiheessa lisäkustannuksia, mutta tuo asumisen aikana säästöjä. Lisäinvestoinnit ovat perusteltuja, jos ne maksavat käyttökuluissa itsensä kohtuullisessa ajassa itsensä takaisin. Rakentajan kannattaa laittaa euronsa sellaisiin ratkaisuihin, joista saa parhaan hyödyn. Talotoimittajan kannalta erityisen tärkeää on se, että määräykset eivät johda liian lähelle riskirajoja. Joskus ihmetyttää esimerkiksi rakenteiden kosteusturvallisuudesta keskusteltaessa se, että monet tahot esittävät rohkeita mielipiteitä, vaikka lopulta vastuun toteutuksesta kantaa taloteollisuus.

Teknisen ryhmän tehtävä on myös antaa pientaloteollisuuden kommentit lausuntokierroksella oleviin uusiin määräyksiin. Tänä vuonna merkittäviä aiheita ovat olleet mm. esteettömyys ja lähes nollaenergiarakentaminen. Kesällä lausunnolla olleen rakennusten esteettömyyttä koskevassa asetuksessa omakoti- ja paritaloilta on poistettu vaatimukset esteettömyyden suhteen. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että jatkossa pientalojen esteettömyystaso heikkenisi. Merkittävin etu on se, että nyt esteettömyyden osalta päästään eroon kuntakohtaisista tulkinnoista ja pikkutarkasta pykälien täyttämisestä sen sijaan, että kokonaisuus hoidettaisiin järkevällä tavalla. Tällä voidaan suoraan alentaa turhia rakennuskustannuksia.

PTT:n Tekninen ryhmä osallistuu myös Rakennustarkastusyhdistys RTY:n koordinoimaan Pientalotyöryhmään, jossa on myös ympäristöministeriö edustettuna. Tämän ryhmän yhtenä päätavoitteena on yhtenäistää rakentamismääräysten tulkintoja eri kunnissa.

Pientaloteollisuus haluaa olla aktiivinen toimija rakentamisen määräysten sujuvoittamisessa ja normien purussa. Asioita voidaan saada eteenpäin vain eri osapuolten – taloteollisuuden, rakennusvalvontojen ja ympäristöministeriön – aktiivisella yhteistyöllä.


Heikki Hannila
Asiakaspalvelupäällikkö, Kastelli-talot Oy
 

Hannila

Asiakaspalvelupäällikkö Heikki Hannila (Kastelli-talot Oy) on PTT:n Teknisen ryhmän puheenjohtaja

Verkkovaraani 2010