• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
PTT:n hallituksen jäsen
Antti Pohjola

Yhteiskunnallinen hyvinvointi vaatii hybridirakentamista

Kirjoitus on julkaistu PTT:n uutiskirjeessä 4.9.2014

Omakotirakentaminen tulee nostaa kerrostalorakentamisen rinnalle todelliseksi vaihtoehdoksi myös kaupunkirakentamisessa. Ydinkeskustojen ympärille tulee kaavoittaa myös omakotitaloalueita. Uudenlainen lähestyminen voisi auttaa erityisesti pääkaupunkiseudun asumiskysymysten ratkaisemisessa.

Asuntopolitiikan on oltava moniulotteista ja tarjottava vaihtoehtoja. Maailman mahtuu sekä city-sinkkuja että lapsiperheitä, mutta elämäntilanteen ja arvostusten kehittymisen myötä myös asumiseen liittyvät toiveet ja tarpeet muuttuvat.

Monimuotoisella hybridirakentamisella, jossa samalle alueelle rakennetaan erilaisia rakennustyyppejä, parannetaan yhteiskunnallista hyvinvointia, ehkäistään sosiaalisia ongelmia, turhautumista ja eriarvoistumista. Samalla synnytetään viihtyisää, kaunista ja monimuotoista asumisympäristöä.

Omakotiasumisen haluttuus ei ole vähenemässä, vaikka taloudellinen epävarmuus juuri nyt saakin ihmiset lykkäämään suuria investointejaan. Lapsiperheelle omakotitalo on myös tulevaisuudessa ylivoimaisesti halutuin asumismuoto. Isojen kaupunkien kaavoituksen tulee lähteä halusta ottaa huomioon kuluttajien toiveet, eikä sitä saa etukäteen linjata pelkästään kerrostaloalueisiin. Omakotiasumisen pitää olla vaihtoehto kaavoituksessa ja kohtuuhintaisia tontteja on oltava tarjolla. Mahdollisuus vuokratonttiin keventää merkittävästi rakentamisen investointia.

Rakennuskustannusten nousuun ovat osaltaan syynä EU-määräykset ja niiden tiukka tulkinta. Lohdullista on se, että tällä hetkellä tonttitarjonta on pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kasvukeskuksissa kohtuutasolla.

Vaihtoehtoinen malli omakotirakentamiseen

Omakotiasumiseen on osin tarkoitushakuisesti liitetty maalaismiljöö, isot tontit ja talot sekä sijainti kaukana keskustoista. Pääkaupunkiseudun ja kasvukeskusten omakotirakentaminen tulee ajatella uudella tavalla. Jopa 400 neliömetrin tontti voi täyttää unelman. Moderni kaupunkimainen omakotirakentaminen perustuu pieniin tontteihin ja tiiviiseen rakentamiseen, jossa saavutetaan lähes kerrostalorakentamisen tehokkuus. Fiksusti toteutettu kaavoitus varmistaa viihtyisän, ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan pientalorakentamisen kaupunkikeskustojen välittömässä läheisyydessä.

Meidän on lopetettava yksisilmäinen puhe pientaloasumisen haitoista ja lähdettävä kehittämään uudenlaista suomalaista hybridiasumista, jossa kustannustehokkaat pientaloalueet tuodaan keskustojen läheisyyteen ja hyvien julkisten kulkuyhteyksien äärelle. Maailmalta löytyy tästä lukuisia onnistuneita esimerkkejä. Tämän kehittelyssä PTT:lle, arkkitehdeille ja kaavoittajille on yhteistyön paikka.

Antti Pohjola
Pientaloteollisuus ry.
hallituksen jäsen
 

antti_pohjola_mod_210x210.jpg

Antti Pohjola
PTT:n hallituksen jäsen
Kastelli-talot Oy

Verkkovaraani 2010