• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
Muutakin kuin Muumitaloja tai Huvikumpuja

Yksilöllisyys omakotirakentamisessa

Kirjoitus on julkaistu PTT:n uutiskirjeessä toukokuussa 2017

Yksi suurimmista muutoksista pientalorakentamisen kulttuurissa ajoittuu 80-luvun korville, kun hartiapankkirakentaminen alkoi nopeasti antaa tilaa talopaketeille. Käsillä tekemisen taidot eivät enää periytyneet sukupolvelta toiselle ja oman talon tarpeeseen alettiin hakea helppoja, kustannustehokkaita ja nopeita ratkaisuja pientaloteollisuuden tarjoamista paketeista.

Joidenkin korvissa pelkästään talopaketti-sanalla on vähintäänkin tylsä, jopa negatiivinen kaiku. Sen historia juontaa juurensa nimenomaan konseptin alkuvaiheisiin, jolloin yhdellä talotoimittajalla saattoi olla korkeintaan kaksi suunnittelijaa, jotka työstivät vain muutamia erilaisia variaatioita kertaalleen hyväksi (tai edes kelvolliseksi) havaitusta talomallista. Ei ole sattumaa, että moniin 80-luvun omakotitaloihin sisään astuessa kokee déjà-vu-tunteen – olenko ehkä nähnyt tämän talon jo aikaisemminkin?

Se, mikä kelpasi omasta talosta haaveilevalle vielä 30 vuotta sitten, ei tyydytä enää tämän päivän asiakasta. Yksilöllisyyden tavoittelu on asia, joka nousee pintaan monilla muillakin elämän osa-alueilla, miksipä ei siis myös asumisessa? Omakotirakentamisesta puhuttaessa on kuitenkin syytä korostaa, että yksilöllisyys on aivan muuta kuin pelkkää erikoisuuden tavoittelua, rakentamista nurkattoman Muumitalon tai Peppi Pitkätossun värikylläisen Huvikummun esimerkin innoittamana.

Jo suunnitteluvaiheessa on syytä huomioida esimerkiksi se, kuinka paljon taloon kannattaa upottaa rahaa suhteessa sen alla ja ympärillä olevan tontin arvoon. Täysin uniikki miljoonatalo muuttotappiosta kärsivällä haja-asutusalueella on investointina huono, vaikka ajatuksena olisikin rakentaa talo omaan käyttöön loppuelämän ajaksi. Yhtälailla hulppea rantatontti kasvukeskuksessa tai sen liepeillä kannattaa hyödyntää siten, että sille suunnittelee ympäristöön hyvin istuvan, laadukkaan ja elinkaareltaan sukupolvelta toiselle kestävän rakennuksen. Yksilöllisyyttä on siis myös esimerkiksi ympäristön huomioiminen jo ennen kuin rakennuslupahakemuksen jättämistä edes suunnittelee.

Ratkaiseeko raha yksilöllisyyden määrän?

Yksilöllisyyttä on usein totuttu pitämään synonyyminä korkealle hinnalle. Saattaa se toki olla myös sitä, mutta pientaloteollisuuden kannalta olisi typerää vetää yksiselitteiset yhtäläisyysmerkit näiden asioiden välille. Talotehtaiden on mukautettava toimintaansa sekä asiakkaiden tarpeiden että yleisen taloudellisen tilanteen edessä. Vaikka sanat uniikki, helppo ja halpa eivät välttämättä jatkossakaan mahdu samaan lauseeseen omakotirakentamisesta puhuttaessa, suuntaus on kuitenkin väistämätön.

Autotehtailta alkunsa saanut Lean-ajattelu alkaa pikkuhiljaa nostaa päätään myös pientaloteollisuudessa. Enää ei kannata valmistaa varastoon tiettyyn talotyyppiin sopivaa tiettyä komponenttia ja sitten odottaa asiakasta, jonka tilaukseen se sattuisi sopimaan. Asiakaslähtöisyys on kovaa vauhtia syrjäyttämässä tähän asti Suomessa vallinnutta tuotantolähtöisyyttä.

Vain pieniä muutoksia mahdollistavien katalogitalojen aika ei kuitenkaan ole kokonaan ohi, sillä valinnanvapautta on toki sekin, että asiakas valitsee mahdollisimman helpon ratkaisun, avaimet käteen -periaatteella ja toteuttaa yksilöllisyyttään esimerkiksi erilaisilla sisustusratkaisuilla. Mutta yleinen trendi kuitenkin osoittaa, että talopaketin kokoaminen yhä pienemmistä komponenteista, tai jopa kivi kiveltä, tuottaa niin ympäristöönsä kuin asukkailleenkin aina paremmin sopivia lopputuloksia. Tämän vuoksi pientaloteollisuuden on kuunneltava suurta yleisöä hyvin tarkalla korvalla – sen joukosta ne yksilöllisetkin toiveet nousevat esiin.


Yksilöllisen asumisen tulevaisuus

Aluekohtaiset erot pientalorakentamisessa tulevat jatkossa korostumaan entisestään. Kasvukeskuksissa pientaloille kaavoitetaan jatkuvasti pienempiä tontteja, joiden optimaalisessa täyttämisessä usein tarvitaan arkkitehtia avuksi. Ne omakotirakentajat, jotka puolestaan haluavat runsaasti tilaa ympärilleen, sitä myöskin edelleen hakevat, mutta usein juuri kaavoituksen sanelemista syistä tiiviiden kaupunkien ulkopuolelta. Näin ollen trendikkäät townhouset tai muut tilatehokkaat kaupunkipientaloratkaisut eivät ole vastakohtia perinteisemmälle omakotirakentamiselle, tai myöskään vähemmän yksilöllisiä vaihtoehtoja, vaan ovat yksi erinomainen lisä jatkuvasti laajenevaan mahdollisuuksien kirjoon.

Yhä enenevässä määrin pientalorakentamista ajaa yksilöllisyyttä kohti myös moni muu tekijä kuin pelkästään asiakkaan henkilökohtainen toive. Rakentamisen trendejä muokkaavat myös muun muassa rahoitusmarkkinat. Lainarahalla rakentava tietää, että pankki arvostaa arvonsa säilyttävää sijaintia, laadukkaita, riskittömiä rakenneratkaisuja ja – kyllä – myös yksilöllistä, aikaa kestävää arkkitehtuuria.

Jari Malkamäki
Myyntijohtaja, Jämerä Kivitalot Oy
 

Jari_Malkamäki_kasvokuva

PTT:n Markkinointi- ja kehitysryhmän puheenjohtaja Jari Malkamäki / Jämerä Kivitalot Oy

Verkkovaraani 2010