• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
PTT:n Suhdannekatsaus 2/2014

Omakotitoimitukset alhaalla – käännettä parempaan odotetaan vuoden loppupuolella

15.4.2014

Vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä PTT:n jäsenyritysten kotimaahan toimittamien omakotitalojen määrä laski 10 % verrattuna edelliseen vuoteen. Talotoimitusten arvossa mitattuna lasku oli selvästi suurempi eli 24 %. Pitkään jatkunut talopakettien keskihinnan kasvu näyttää lukujen perusteella taittuneen, mikä saattaa olla viesti, että talopakettien koko on hieman pienentynyt ja kysyntä kohdistunut edullisempiin malleihin. Yhden vuosineljänneksen perusteella pitkälle menevien johtopäätösten tekeminen on vielä mahdotonta.

PTT:n jäsenyritysten kotimaahan toimittamien loma-asuntojen määrä kasvoi 7 % toimitusten määrässä mitattuna, mutta toimitusten yhteenlaskettu arvo laski 4 %. Projektitoimitusten arvo kasvoi selvästi niin toimitusten lukumäärässä kuin arvossakin.

Omakotitalo-, loma-asunto- ja projektitoimitusten yhteenlaskettu lukumäärä laski edellisvuodesta 4 %.

PTT:n jäsenyritykset arvioivat kevään jatkuvan suhteellisen vaisuna, mutta tulevasta syksystä ja loppuvuodesta odotetaan hieman parempaa. PTT:n jäsenyritysten tilauskannat näyttävät hieman paremmilta kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, joten lievälle optimismille on perusteita.
Omakotitalorakentaminen on vahvasti sidoksissa kuluttajien kokemaan luottamukseen niin omaan kuin yleiseen taloustilanteeseen. Kuluttajaluottamusindeksin arvo on hieman tasaantunut viime vuosien vaihteluihin verrattuna, mutta se on vielä alhaisemmalla tasolla kuin ennen talouskriisin alkua. Suomen talous on edelleen muun Euroopan tavoin epävarmuuden tilassa, vaikka pieniä positiivisia merkkejä onkin nähtävissä.

Ukrainan tilanne on omalta osaltaan vaikuttamassa negatiivisesti kuluttajien kykyyn tehdä investointipäätöksiä. Vanhojen asuntojen kauppa on edelleen monilla alueilla heikkoa ja hidasta. Näiden kuluttajiin vaikuttavien tilanteiden takia ostopäätökset ovat edelleen monen kiven takana.

Vuodesta 2014 arvioidaan muodostuvan hieman heikompi kuin vuodesta 2013. Tälle vuodelle aloituksia arvioidaan kertyvän 7 500, kun edellisenä vuotena määrä oli 8 000.
 

OTK Q1
PTT:n jäsenyritysten omakotitalotoimitukset (lukumäärä) kotimaassa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Suhdannekatsaus 2/2014
Suhdannekatsaus 2/2014
321KB, päivitetty 15.4.2014

Verkkovaraani 2010