• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
PTT:n Suhdannekatsaus 2Q2014

Markkinatilanteen heikkeneminen jatkuu - vuoden alkupuoliskolla talotoimituksia selvästi vähemmän kuin edellisenä vuotena

4.9.2014
PTT:n jäsenyritykset toimittivat kotimaahan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla (Q1+Q2) 1025 omakotitaloa. Määrä on 20 % pienempi kuin edellisenä vuotena. Toimitusten arvossa mitattuna laskua edelliseen vuoteen oli 24 %. Omakotitalojen tilauskanta oli toisen vuosineljänneksen jälkeen 8,3 % pienempi kuin vuotta aiemmin vastavana ajankohtana, mutta tilauskannassa on oletettavasti projekteja, jotka eivät koskaan toteudu.

Kotimaahan toimitettujen loma-asuntojen määrä kasvoi 6,4 % lukumäärässä mitattuna vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla (Q1+Q2). Toimitusten arvo oli kuitenkin 9 % pienempi.

Projektitoimitusten arvo vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla (Q1+Q2) oli noin 3,5 % pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuotena. Vilkkaan ensimmäisen vuosineljänneksen ansiosta projektimyynti oli vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla selvästi edellisvuotta parempi.

Omakotitalo-, loma-asunto- ja projektitoimitusten yhteen laskettu toimitusten määrä vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla (Q1+Q2) oli 15 % pienempi kuin edellisenä vuotena. Toimitusten arvossa mitattuna laskua oli 19 % edelliseen vuoteen verrattuna.

PTT:n jäsenyritykset arvioivat heinäkuussa tehdyssä kyselyssä, että syksyn aikana talopaketti­myynti edelleen heikkenee, mutta tuolloin odotukset ensi vuodesta olivat optimistisempia. Kyselyn jälkeen etenkin Ukrainan kriisi on syventynyt, mikä näkyy voimakkaasti elokuussa julkaistussa kuluttajien luottamusindikaattorissa. Kyselyhetken jälkeinen kehitys ennakoi, että toipuminen lykkääntyy jälleen odotettua pidemmälle.

Omakotitalojen kauppa on vuoden aikana hidastunut aivan kuten perhekokoisten rivitalo- ja kerrostaloasuntojenkin kauppa. Merkittävimpiä syitä ovat yleinen talouskehitys ja elokuun aikana syventynyt Ukrainan kriisi, jotka ovat vaikuttaneet negatiivisesti kuluttajien kykyyn tehdä investointipäätöksiä. Lisäksi asuntokaupanketjun toimimattomuuteen vaikuttaa edelleen pankkien tiukat lainaehdot, jotka osaltaan estävät markkinan luonnollisen toiminnan ja siten kohtuuttomasti haittaavat suomalaisten kykyä vaihtaa asuntoja tarpeidensa mukaan.

Pientaloteollisuudessa kehitys näkyy siten, että omakotitalon rakentamiseen henkisesti sitoutuneiden asiakkaiden talotoimituksia on jouduttu lykkäämään ja perumaan, koska esteeksi on noussut vanhan asunnon myyminen tai pankkien lainaehdot.

PTT on 4.9. julkaisemassaan suhdannetilannetta käsittelevässä lehdistötiedotteessaan tehnyt esityksen valtion myöntämien omistusasuntolainojen valtiontakauksen ehtojen suhdanne­luontoisesta tarkastamisesta. Takauksen euromääräisen rajan nostaminen saisi liikkeelle satojen omakotitalojen rakentamisen, joka puolestaan työllistäisi rakennusalaa. Toimenpide olisi valtion kannalta edullinen sillä, se lisäisi verotuloja ja hillitsisi työttömyyden aiheuttamia kustannuksia.

Vuodesta 2014 arvioidaan muodostuvan selvästi heikomman kuin vuodesta 2013. Omakoti­aloituksia ennustetaan kertyvän noin 6 500, kun vuonna 2013 määrä oli 8 000 (laskua noin 20 % edellisestä vuodesta). Omakotirakentamisen määrä on ollut laskussa vuodesta 2010 saakka huolimatta siitä, että omakotiasuminen on suomalaisten halutuin asumismuoto.
 

otk_toimitukset_q2_2014.png
PTT:n jäsenyritysten omakotitalotoimitukset (lukumäärä) kotimaassa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Suhdannekatsaus 2Q2014
115KB, päivitetty 4.9.2014

Verkkovaraani 2010