• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
PTT:n suhdannekatsaus 2Q2015

PTT:n jäsenyrityksillä positiivisia odotuksia heikoista luvuista huolimatta

PTT:n jäsenyritykset toimittivat kotimaahan 1 145 taloa vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Määrä on 19 % pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Toimitusten arvossa mitattuna pudotus oli noin 14 %. Luvut sisältävät kuluttaja-asiakkaille toimitetut omakotitalot ja loma-asunnot sekä projektitoimitukset eli toimitukset muille kuin kuluttaja-asiakkaille. Heikoista lukemista huolimatta alan toimijoiden arvio suhdanteiden kehittymisestä on positiivinen tulevien kuukausien aikana.

PTT:n jäsenyritykset toimittivat kotimaahan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla (Q1+Q2) 879 omakotitaloa, mikä on lähes 20 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Toimitusten arvossa mitattuna laskua edelliseen vuoteen (Q1+Q2) oli noin 17 %.

Kotimaahan toimitettujen loma-asuntojen määrä laski vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla (Q1+Q2) noin 27 % toimitusmäärissä mitattuna. Toimitusten arvossa laskua oli 34 %.

Projektitoimitusten arvo kasvoi alkuvuoden (Q1+Q2) aikana noin 28 % erityisesti hyvän toisen vuosineljänneksen ansiosta. Toimitusten lukumäärä laski vain 3 %, eli projektitoimitusten määrä pysyi lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Omakotitalojen tilauskannan arvo (kuluva + tuleva vuosi) vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen jälkeen oli 12,9 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Toimitusten lukumäärässä mitattuna laskua oli -7,7 %.

Loma-asuntojen tilauskanta kasvoi selvästi edelliseen vuoteen nähden. Tilauskannan arvo oli 29 % ja tilausten lukumäärä yli 24 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Loma-asuntojen osuus myynnistä on noin 4 %.

Myös projektimyynnin tilauskanta kasvoi selvästi verrattuna: tilauskannan arvossa kasvua on yli 61 % ja lukumäärässä yli 35 %. Projektimyynnin osuus on noin kymmenesosa koko talopakettimyynnin arvosta.

PTT:n jäsenyrityksiltä kysytään arviota markkinatilanteen kehittymisestä 3 ja 6 kuukauden tähtäimellä. Elokuun alussa suhdannearvion saldoluku on 6 kuukauden tähtäimellä positiivisin kyselyjen aloittamisesta alusta lähtien.

Omakotitaloaloitusten aloitusmäärien ennustetta on korjattu, johtuen korjauksista Tilastokeskuksen Rakennus- ja asuntotuotantotilastossa. Vuodelle 2015 ennustetaan kertyvän omakotitaloaloituksia 6 000 kappaletta.

omakotialoitukset_2015-q2-23.png

talopaketien_suhdannenakymat_2015-q2-3.png

talopakettien_toimitukset_2015-q2-7.png
 

okt_toimitukset_q2_2015.png

PTT:n jäsenyritysten omakotitalotoimitukset (lukumäärä) kotimaassa 2012-2015.

Suhdannekatsaus_2Q2015
PTT:n suhdannekatsaus 2Q2015
316KB, päivitetty 23.9.2015


Verkkovaraani 2010