• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
PTT:n suhdannekatsaus 2Q2016

Omakotirakentaminen kääntynyt kasvu-uralle

Omakotirakentamisen pahin pohja näyttää olevan takana ja aloitusten määrä on kääntynyt kasvu-uralle. Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla (Q1 + Q2) PTT:n jäsenyritysten toimittamien omakotitalojen määrä oli 14 % suurempi verrattuna edelliseen vuoteen, joka oli historiallisen heikko vuosi. Toimitusten arvossa mitattuna kasvua oli 17 %. Ennustetta vuoden 2016 omakotialoituksille on nostettu 6 500:an – ensi vuodelle odotetaan noin 7 000 omakotitaloaloitusta.

PTT:n jäsenyritykset toimittivat vuoden 2016 toisella neljänneksellä (Q2) kuluttaja-asiakkaille 700 omakotitalopakettia (kasvua 18 % verrattuna edelliseen vuoteen), joiden yhteenlaskettu arvo oli 68 miljoonaa € (kasvua 24 %). Ensimmäisen vuosipuoliskon (Q1+Q2) aikana omakotitaloja toimitettiin 980 kappaletta, mikä on 14 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Toimitusten arvossa mitattuna kasvua oli 17 %. Yksi syy nousu-uralle kääntymiseen on se, että alhaisista omakotialoitusmääristä huolimatta omakotitalo on jatkuvasti ollut toivotuin asumismuoto. Monia omakotiprojekteja on viime vuosien aikana lykätty ja patoutunut tarve on kääntänyt omakotirakentamisen määrät kasvuun.

Projektimyynniksi lasketaan kaikki ne kotimaan toimitukset, joissa asiakkaana on muu kuin kuluttaja-asiakas (esimerkiksi rakennusliike). PTT:n jäsenyritysten projektitoimitusten lukumäärä vuoden ensimmäisellä puoliskolla (Q1+Q2) kasvoi lähes 40 % edellisen vuoden ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Projektimyynnin arvossa sen sijaan laskua oli 23 %, mikä kertoo siitä, että tänä vuonna toimitussisällöltään suppeampia toimituksia on ollut määrällisesti enemmän.

PTT:n jäsenyrityksiltä kysyttiin elokuussa näkymiä markkinatilanteen kehittymisestä seuraavien 3 ja 6 kuukauden aikana. Saldoluvut ovat korkeimmalla tasolla sitten PTT:n tilastoinnin aloittamisen, joten ala uskoo positiivisen kehityksen jatkuvan. Ennustetta vuoden 2016 omakotitaloaloituksien kokonaismäärästä on nostettu 6 000:sta 6 500:an. Positiivisen markkinakehityksen uskotaan jatkuvan vuonna 2017, ja omakotitaloaloitusten ennustetaan nousevan 7 000:een. PTT:n jäsenyritykset kattavat noin puolet Suomen talopakettimarkkinoista.


 

Suhdannekuva2Q2016
PTT:n jäsenyritysten omakotitalotoimitukset kuluttaja-asiakkaille kotimaassa 2005-2016

Suhdannekatsaus 2Q2016
394KB, päivitetty 20.9.2016

Verkkovaraani 2010