• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
Pientalotoimitukset 6000:n tasolla

Markkinoiden alavire jatkuu

9.12.2014
Pientaloteollisuus PTT ry:n marraskuun puolivälissä julkistaman suhdannekyselyn mukaan pientalorakentamisen alavire jatkui myös vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä. Ala ennustaa tälle vuodelle noin 6000 pientalotoimitusta. Asuntotuotannon rakenne irtaantuu pientalojen alhaisten kaavoitusmäärien myötä yhä kauemmas suomalaisten lukuisissa tutkimuksissa ilmaisemista toiveista.

Pientaloteollisuuden vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen kotimaan omakotitalotoimituksien arvo oli 18,1 prosenttia alhaisempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kappalemääräisesti PTT:n jäsenyrityksillä oli omakotitalotoimituksia vuoden kolmena ensimmäisenä neljänneksenä 1813 (-19,2 prosenttia).

Erikoista on, että pientalotoimitusten lasku näkyy lähes yhtä suurena kaikkialla Suomessa, myös kasvukeskuksissa. Talouden epävarmuuden aiheuttama arkuus suuriin investointeihin ei selitä tätä. Sen sijaan pientalotonttien vähäinen kaavoitus ja sen myötä tonttien historiallisen korkeat hinnat vääristävät asuntojakaumaa. Tonttien hintakehitys on 2000-luvun taitteesta mitattuna ollut yli kaksinkertainen verrattuna rakennuskustannuksiin ja rakentamisen tarjoushintoihin.

Suhdannekysely arvioi pientalorakentamisen laskun jatkuvan myös tulevana vuonna, vaikka ei enää jyrkkyydeltään nykyisen kaltaisena. Tulevista markkinanäkymistä kertova omakotitalojen tilauskanta on edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan noin 8 prosenttia pienempi.

Erityisen voimakkaasti pientalorakentamisen ongelmat heijastuvat loma-asuntojen rakentamiseen, jossa tilauskannan arvo on 52 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisempi. Loma-asuntojen osuus pientalotoimituksista on 8,6 prosenttia.
Alan yritysten luottamusindeksin saldoluku (-12) osoittaa, että vaikean markkinatilanteen ei uskota parantuvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Perspektiivin laajentuessa kuuteen kuukauteen saldoluku (+5) kertoo lievästä toiveikkuudesta.

Suhdannekyselyn tiedot on kerätty Pientaloteollisuus PTT ry:n jäsenyrityksiltä. Yritykset vastaavat lähes 50 prosentista talopakettitoimituksia.
 

okt-toimitukset Q3 2014
PTT:n jäsenyritysten omakotitalotoimitukset (lukumäärä) kotimaassa 2012-2014.

Suhdannekatsaus 3Q2014
119KB, päivitetty 9.12.2014


Verkkovaraani 2010