• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
PTT:n suhdannekatsaus 3Q2015

Markkinoiden heikko kehitys jatkui

Marraskuu 2015

Talopakettimarkkinoiden heikko kehitys jatkui vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä. PTT:n jäsenyritysten toimittamien omakotitalojen määrä oli 10 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Toimitusten arvossa mitattuna laskua oli 13 %. Pienenä lohtuna ovat projektitoimitukset, joiden arvo on selvässä nousussa. Alan toimijoiden arviot suhdannenäkymistä ovat edelleen positiivisen puolella, vaikka ovatkin laskeneet kesän tasosta. Vuodelle 2015 ennustetaan kertyvän 6 000 OKT-aloitusta. Tilauskantojen ja rakennuslupien perusteella käännettä parempaan ei ole odotettavissa ainakaan ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

PTT:n jäsenyritykset toimittivat kotimaahan 734 omakotitaloa kolmannen vuosineljänneksen aikana. Määrä on 10 % pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Toimitusten arvo oli 68 miljoonaa euroa, mikä on 13 % pienempi kuin viime vuonna. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana (Q1-Q3) toimitettiin yhteensä 1613 omakotitaloa, joiden yhteenlaskettu arvo oli 153 miljoonaa euroa. Keskimääräisen talotoimituksen arvo on ollut noin 95 000 €.

Huolestuttavaa on se, että omakotitalotoimitusten tilauskannan arvo on noin 18 % pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Samaan suuntaan viittaa rakennuslupien määrät, sillä kesä-heinäkuussa erillisten pientalojen rakennuslupien määrä oli 19 % pienempi kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin.

Projektitoimituksiin lasketaan mukaan kaikki ne kotimaan toimitukset, joissa asiakkaana on muu kuin kuluttaja-asiakas. Asiakkaina voivat olla esimerkiksi rakennusliikkeet ja asunto-osakeyhtiöt. Projektitoimitusten arvo kasvoi selvästi verrattuna edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen. Kuluvan vuoden aikana (Q1-Q3) projektimyynnin arvo oli noin kolmanneksen suurempi verrattuna edelliseen vuoteen. Projektitoimitusten tilauskannan arvo on lähes 30 % suurempi kuin vuotta aiemmin.

Loma-asuntotoimituksissa oli laskua toimitusten arvossa mitattuna 16 % ja toimitusmäärissä mitattuna 11 % verrattuna edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen. Loma-asuntojen kokonaistilauskanta oli 12 % pienempi kuin vuotta aiemmin.

PTT:n jäsenyrityksiltä kysyttiin lokakuun alussa näkemyksiä markkinatilanteen kehittymisestä 3 ja 6 kuukauden tähtäimellä. Saldoluvut ovat laskeneet kesän huipputasosta, mutta ovat kuitenkin edelleen plussan puolella. Myös kuluttajaluottamusindikaattori on laskenut selvästi loppukevään erittäin positiivisesta tasosta, mutta on vielä plussan puolella.

Vuodelle 2015 ennustetaan kertyvän omakotitaloaloituksia 6 000 kappaletta. Valmisosatalojen osuus kaikista omakotitaloaloituksista on 74 %. Tästä PTT:n jäsenyritysten osuus on noin puolet.
 

3Q2015

PTT:n jäsenyritysten kotimaan omakotitalotoimitusten lukumäärä 2012-2015.

Katsaus 3Q2015
PTT:n suhdannekatsaus 3Q2015
336KB, päivitetty 5.11.2015

Verkkovaraani 2010