• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
PTT:n suhdannekatsaus 3Q2016

Kolmas peräkkäinen positiivinen vuosineljännes - myös näkymät ensi vuodelle paremmat

Vuoden 2016 kolmas vuosineljännes oli PTT:n jäsenyrityksille selvästi parempi kuin viime vuonna kaikilla mittareilla (toimitukset, myynti ja tilauskanta). Omakotitalo- toimitusten määrä kasvoi 8 % ja toimitusten arvossa kasvua oli 17 %. PTT:n jäsenyrityksillä on nyt takanaan kolme peräkkäistä positiivista neljännestä. Kuluvasta vuodesta tulee parempi kuin vuodesta 2015, mutta vuoden 2014 lukemiin ei kuitenkaan päästä.

PTT:n jäsenyritykset toimittivat kuluttaja-asiakkaille vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 773 omakotitalopakettia (kasvua 8 %), joiden yhteenlaskettu arvo oli 77 miljoonaa € (kasvua 17 %). Myös myynti kasvoi – tehtyjen talokauppojen määrä kasvoi 13 % ja kauppojen arvo 30 % verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin.

Omakotitalojen tilauskannan arvo oli 52 % suurempi kuin vuotta aiemmin. On hyvä muistaa, että vertailukohtana oleva vuosi 2015 oli historiallisen heikko, joten prosentuaaliset kasvuluvut ovat suuria.

Vuoden 2016 kolmen ensimmäisen neljänneksen (Q1–Q3) aikana PTT:n jäsenet toimittivat yhteensä 1 753 omakotitaloa. Määrä on 11 % suurempi kuin vuoden 2015 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Muuttovalmiiden toimitusten suosio on jatkanut kasvuaan, mikä näkyy toimitusten keskihinnan tasaisena kasvuna. Vuoden 2016 kolmen ensimmäisen neljänneksen omakotitalotoimitusten keskimääräinen arvo kuluttajahinnoin mitattuna oli 99 258 €, alv 0 % (kasvua 4,8 %).

Projektimyynniksi lasketaan ne kotimaan toimitukset, joissa asiakkaana on muu kuin kuluttaja (esimerkiksi rakennusliike). Projektitoimitusten määrä kolmannella vuosineljänneksellä oli ennätyksellinen 175 kappaletta, mutta toimitusten arvo oli kuitenkin reilusti pienempi (-18 %).

PTT:n jäsenyrityksiltä kysyttiin lokakuun alussa näkymiä markkinatilanteen kehittymisestä seuraavien 3 ja 6 kuukauden aikana. Saldoluvut ovat korkealla tasolla ja 6 kuukauden saldoluku saavutti PTT:n tilastohistorian huippulukeman.
Vuodelle 2016 ennustetaan kaiken kaikkiaan 6 500 omakotialoitusta, joista yli 70 % on valmisosa-taloja. PTT:n jäsenyrityksille odotetaan kertyvän yhteensä noin 2 400 omakotitalotoimitusta, mikä kattaa noin puolet valmisosatalomarkkinoista. Positiivisen kehityksen omakotirakentamisessa uskotaan jatkuvan vuonna 2017, jolloin aloituksia odotetaan kertyvän noin 7 000.
 

PTT_3Q2016
PTT:n jäsenyritysten omakotitalotoimitukset kuluttaja-asiakkaille kotimaassa 2015-2016

Suhdannekatsaus 3Q2016
921KB, päivitetty 20.12.2016

Verkkovaraani 2010