• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
PTT:n Suhdannekatsaus 4Q2013

Vuosi 2013 alavireinen

12.2.2014

Kuluttajien toiveet ja toteutuva asuntorakentaminen eivät kohtaa

Vuoden alkupuoliskolla pankkien tiukentuneet lainansaantiehdot vaikeuttivat lainansaantia. Maaliskuun alussa voimaan tullut muutos asuntokaupan varainsiirtoverossa vaikeutti uusien asuntojen kauppaa. Kahden tekijän seurauksena koko asuntokaupan ketju hidastui merkittävästi ulottuen myös vanhojen asuntojen kauppaan. Kuluttajien heikko luottamus talouteen vahvisti kehitystä loppuvuoden aikana.

Markkinakehityksen mukaisesti vuosi 2013 oli pientaloteollisuuden kannalta heikko. Pientaloaloitukset vähenivät kolmatta vuotta peräkkäin. Uusia omakotitalotyömaita käynnistyi vuoden aikana noin
8 000. Viime vuonna uusia omakotitaloja rakennettiin vain puolet vuoden 2006 huippuvuodesta. Kehitys on kaikkien kuluttajatutkimusten vastainen: enemmän kuin kuusi kymmenestä suomalaisesta haluaa asua omakotitalossa. PTT tekee kumppaniensa kanssa työtä negatiivisen kehityksen kääntämiseksi. Etenkin kasvukeskusten omakotitonttitarjontaa on kasvatettava.

PTT:n jäsenyritykset toimittivat vuoden aikana 2951 omakotitoimitusta. Myös jo tehtyjä kauppoja jouduttiin perumaan tavallista enemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna PTT:n jäsenyritysten toimittamien talotoimitusten määrä laski 20 %. Liikevaihdossa laskua oli 16 %.

Alkaneesta vuodesta ei odoteta talotoimitusten suhteen parempaa kuin vuodesta 2013. Yleisessä taloustilanteessa on näkyvissä heikkoja merkkejä suunnasta parempaan, mutta vielä nämä pienet positiiviset signaalit eivät ole vaikuttaneet pientalorakentamiseen. Arviona on, että talokauppojen määrä lähtee patoutuneen kysynnän purkautuessa nopeaan nousuun, kun yleinen taloustilanne ja kuluttajien luottamus talouteen paranevat.
 

OKT-aloitukset
PTT:n jäsenyritysten OKT-toimitukset
vuosineljänneksittäin 2012 ja 2013

Suhdannekatsaus 1/2014
Pientaloteollisuus PTT ry
530KB, päivitetty 12.2.2014

Verkkovaraani 2010