• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
PTT:n suhdannekatsaus 4Q2014

Pientalorakentamisen näkymät vuodelle 2015 säilyvät synkkinä

Vuosi 2014 oli pientalorakentamisen kannalta heikko, vaikka vuoden viimeinen neljännes olikin hieman edellistä vuotta parempi. Vuoden 2014 aikana toimitettujen omakotitalo-, loma-asunto- ja projektitoimitusten yhteenlaskettu määrä oli 9 % pienempi kuin vuonna 2013. Toimitusten arvossa mitattuna laskua oli 10 %. Pientalorakentamisen näkymät vuodelle 2015 säilyvät synkkinä.

PTT:n jäsenyritykset toimittivat kotimaahan vuoden 2014 aikana 2 442 omakotitaloa. Määrä on 13,5 % pienempi kuin edellisenä vuotena (2 822 kpl). Toimitusten arvossa mitattuna laskua edelliseen vuoteen oli 12 % (vuonna 2014 227 M€, vuonna 2013 259 M€). Vuoden 2014 viimeisellä vuosineljänneksellä omakotitalotoimitusten määrä oli 9 % suurempi kuin vuotta aiemmin.

Kotimaahan toimitettujen loma-asuntojen määrä oli vuonna 2014 noin 10 % edellisvuotta pienempi. Toimitusten arvo laski noin 20 %. Loma-asuntojen tilauskanta oli noin 60 % pienempi niin toimitusten määrässä kuin arvossakin mitattuna.

Projektitoimitusten eli asunto-osakeyhtiöille ja yrityksille toimitettujen toimitusten arvo oli vuonna 2014 yli 40 % suurempi kuin vuonna 2013 niin toimitusten määrässä kuin arvossakin mitattuna. Projektitoimitusten arvo vuonna 2014 oli 22 M€, eli projektitoimitusten volyymi on noin 10 % omakotitalotoimituksista.

Vuoden 2014 aikana toimitettujen omakotitalo-, loma-asunto- ja projektitoimitusten yhteenlaskettu määrä oli 9 % pienempi kuin vuonna 2013. Toimitusten arvossa mitattuna laskua oli 10 %.

PTT:n jäsenyritykset arvioivat tammikuun alussa tehdyssä kyselyssä, että vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana talopakettimyynti edelleen heikkenee, mutta puolen vuoden päästä myynnin arvioidaan nousevan lievään nousuun. PTT:n jäsenyritysten tilauskanta oli vuoden vaihteessa toimitusten määrässä mitattuna 4 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Tilauskannan arvo pysyi lähes samana – kasvua 0,7 % vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin.

Pientalorakentamisen näkymien arvioidaan jatkuvan synkkinä. Omakotialoituksia ennustetaan kertyvän noin 5 900, kun vuonna 2014 määrä oli 6 000 (laskua noin 1,7 % edellisestä vuodesta). Omakotirakentamisen määrä on ollut laskussa vuodesta 2010 saakka huolimatta siitä, että omakotiasuminen on suomalaisten halutuin asumismuoto.
 

okt-toimitukset 4Q2014
PTT:n jäsenyritysten omakotitalotoimitukset (lukumäärä) kotimaassa 2012-2014.

Suhdannekatsaus 4Q2014
716KB, päivitetty 17.2.2015

Verkkovaraani 2010