• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
PTT:n suhdannekatsaus 4Q2015

Omakotirakentamisen määrä laski edelleen vuonna 2015

Helmikuu 2016

PTT:n jäsenyritysten omakotitalo-, loma-asunto- sekä projektitoimitusten yhteenlaskettu lukumäärä oli vuoden 2015 viimeisen vuosineljänneksen aikana 9 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Koko vuoden 2015 aikana toimitettujen omakotitalojen lukumäärä oli 19 % edellisvuotta pienempi. Toimitusten arvossa mitattuna laskua oli 15 %. Keskimääräisen omakotitalotoimituksen arvo oli noin 95 000 €. Uusista omakotitaloista noin 74 % toteutetaan erilaajuisina talopaketteina, josta PTT:n jäsenyritysten yhteenlaskettu osuus on 49 %. Vuoden 2015 aikana toimitettujen oma-asuntotoimitusten arvo laski 28 %, mutta projektimyynnin arvo kasvoi 31 %. Vuodelle 2016 arvioidaan 6 000 OKT-aloitusta eli määrän odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla.

Vuosi 2015 oli historiallisen heikko omakotirakentamisen kannalta, siitäkin huolimatta, että omakotitalo on suomalaisten toivotuin asuntotyyppi ja omakotitaloasujat ovat asumiseensa tyytyväisimpiä. PTT:n jäsenyritykset toimittivat vuoden 2015 aikana kuluttaja-asiakkaille 2 141 omakotitalopakettia (2 542 kpl vuonna 2014), joiden yhteenlaskettu arvo oli 203 miljoonaa € (240 M€ vuonna 2014). Keskimääräisen OKT-toimituksen arvo oli 95 000 €.

Projektimyynniksi lasketaan kaikki ne kotimaan toimitukset, joissa asiakkaana on muu kuin kuluttaja-asiakas. Asiakkaina voivat olla esimerkiksi rakennusliikkeet ja asunto-osakeyhtiöt. Projektimyynnin arvo vuoden 2015 aikana kasvuaan ja oli yhteensä 29 miljoonaa euroa eli 31 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Projektimyynti sisälsi 394 talotoimitusta eli keskimääräisen projektitoimituksen arvo oli noin 74 000 €.

PTT:n jäsenyritysten loma-asuntotoimitusten arvo vuoden 2015 aikana oli 9,3 miljoonaa euroa. Toimitusten arvossa mitattuna laskua oli 28 % ja toimitusmäärissä mitattuna 25 % verrattuna vuoteen 2014. Keskimääräisen loma-asuntotoimituksen arvo oli noin 38 000 €.

PTT:n jäsenyrityksiltä kysyttiin tammikuun alussa näkemyksiä markkinatilanteen kehittymisestä 3 ja 6 kuukauden tähtäimellä. Saldolukujen perusteella alan toimijat odottavat alkavasta vuodesta parempaa kuin vuodesta 2015.

Vuodelle 2016 ennustetaan kertyvän omakotitaloaloituksia 6 000 kappaletta eli sama määrä kuin vuonna 2015.

 

2015Q4

PTT:n jäsenyritysten kotimaan toimitusten lukumäärä neljännellä vuosineljänneksellä 2014-2015.

Suhdannekatsaus 4Q2015
141KB, päivitetty 28.1.2016

Verkkovaraani 2010