• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Uutisia pientaloteollisuudesta
PTT:n suhdannekatsaus 4Q2016

Vuosi 2016 oli positiivinen PTT:n jäsenyrityksille

Kotimaan omakotitalotoimitusten määrä kasvoi 15,5 % ja toimitusten arvo 22,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Positiivisen kehityksen omakotirakentamisessa uskotaan jatkuvan vuoden 2017 aikana.
Omakotirakentamisen pohja nähtiin vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä, jonka jälkeen PTT jäsenyrityksillä on ollut neljä positiivista vuosineljännestä. Kuluttajien luottamusindikaattori on ollut tasaisessa kasvussa loppuvuodesta 2015 ja on saavuttanut saman tason kuin ennen talouskriisejä.


Vuoden 2016 viimeinen vuosineljännes oli selvästi parempi kuin vuotta aiemmin. PTT:n jäsenyritykset toimittivat kuluttaja-asiakkaille vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä yhteensä 624 omakotitalopakettia (vuotta aiemmin 485 kpl eli kasvua 29 %), joiden yhteenlaskettu arvo oli 65 miljoonaa € (vuotta aiemmin 46 M€ eli kasvua 40 %). Myynti sen sijaan pysyi vuoden viimeisellä neljänneksellä samalla tasolla kuin vuotta aiemmin - tehtyjen talokauppojen määrä oli 3 % pienempi ja tehtyjen uusien kauppojen arvo yhtä suuri kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

PTT:n jäsenet toimittivat vuoden 2016 aikana yhteensä 2377 omakotitaloa. Määrä on 15,5 % suurempi kuin vuonna 2015, joka oli historiallisen heikko vuosi. Toimitusten yhteenlaskettu arvo oli 239 M€ (alv 0 %, kasvua 22,6 %). Muuttovalmiiden toimitusten suosio on jatkanut kasvuaan, mikä näkyy toimitusten keskihinnan tasaisena kasvuna. Vuonna 2016 toimitettujen omakotitalojen keskimääräinen arvo kuluttajahinnoin mitattuna oli 100 546 €, alv 0 % (vuonna 2015 keskihinta 94 752 €, alv 0 %, eli kasvua 6,1 %).
Projektimyynniksi lasketaan ne kotimaan toimitukset, joissa asiakkaana on muu kuin kuluttaja. Projektitoimitusten määrä 4. vuosineljänneksellä oli ennätykselliset 188 kappaletta (+59 %), mutta toimitusten arvo oli kuitenkin reilusti pienempi (-18 %). Koko vuoden aikana projektitoimituksia kertyi 549 (+50 %) ja niiden yhteenlaskettu arvo oli 25 M€ (-11 %). Projektitoiminnan osuus on ollut viime vuosina kasvussa. Vuoden 2016 aikana projektitoiminnan arvo oli noin kymmenesosa omakotitoimitusten arvosta.

PTT:n jäsenyritysten tilauskannassa oli vuodenvaihteessa 1 274 omakotitalotoimitusta, kun vuotta aiemmin niitä oli 1 133 kpl (kasvua 12,4 %). Tilauskannan arvo oli 139,5 M€ (kasvua 18,8 %). Projektitoiminnan tilauskanta oli toimitusten määrässä 31,8 % ja toimitusten arvossa mitattuna 24,7 % suurempi kuin vuotta aiemmin.

PTT:n jäsenyrityksiltä kysyttiin lokakuun alussa näkymiä markkinatilanteen kehittymisestä seuraavien 3 ja 6 kuukauden aikana. Kolmen kuukauden tähtäimellä saldoluku sai kaikkien aikojen korkeimman arvon PTT:n tilastoinnin käynnistämisestä lähtien. Kuuden kuukauden saldoluku laski jonkin verran edellistä mittausajankohdasta (syys-lokakuun vaihde 2016), mutta oli edelleen korkealla tasolla. Kuluttajien luottamusindikaattori on korkeammalla tasolla kuin koskaan PTT:n tilastoinnin aikana. Luottamusindikaattori on samalla tasolla kuin ennen finanssikriisin alkua 2007 ja euroalueen velkakriisin alkua 2010.

Vuodelle 2016 ennustetaan kaiken kaikkiaan 7 000 omakotitaloaloitusta, joista noin 70 % on valmisosa-taloja. PTT:n jäsenyritysten yhteenlaskettu markkinaosuus on noin puolet valmisosatalomarkkinoista.
 

4Q2016
PTT:n jäsenyritysten omakotitalotoimitukset kuluttaja-asiakkaille kotimaassa 2015-2016

Luottamus 2012-2017
Kuluttajien luottausindikaattori 2012-2017 (Lähde: Tilastokeskus)

Suhdannekatsaus 4Q2016
Pientaloteollisuus PTT ry
402KB, päivitetty 17.2.2017Verkkovaraani 2010