Yhtenäiset käytännöt ovat kuluttajan etu

Hyötytietoa omakotirakentajalle

Tähän osioon on koottu kuluttajaviranomaisten kanssa yhteistyössä laadittuja yhtenäistä toimintatapoja.