• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Yhteisesti sovittuja käytäntöjä
Yhteistyötä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa

Hinnan ilmoittaminen talopakettien markkinoinnissa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (ent. Kuluttajavirasto) ohje "Hinnan ilmoittaminen talopakettien markkinoinnissa" antaa pelisäännöt yksiselitteisen ja ymmärrettävän tiedon välittämiseen markkinoinnissa kuluttajille talopakettien hinnasta ja toimitussisällöstä.

Hinnan ilmoittaminen
Kuluttajavirasto
60KB, päivitetty 29.8.2010


Pientaloteollisuus PTT ry on laatinut omille jäsenyrityksilleen käytännön ohjeet.

Hinnan ilmoittaminen
Pientaloteollisuus PTT ry
154KB, päivitetty 21.6.2017


Ohjeeseen liittyy olennaisesti talopakettien mainonnassa yleisesti käytetyt termit eli ns. yläkäsitteet. Mitä tarkoittaa muuttovalmis? Entä vesikattovalmis? On tärkeää, että yritysten markkinoinnissa ja tarjouksissa käyttämä terminologia on yhtenäistä ja että asiakas tietää, mitä tarjous sisältää ja mitä on hankittava talopaketin lisäksi. Lue lisää toimitussisällöistä: Toimitussisältö

Ohjeeseen liittyy myös keskimääräisen valmiin talon rakentamishinta. Tämä tieto päivitetään vuosittain tämän sivuston Tutkittua tietoa -osioon.
KustannuksetVerkkovaraani 2010